Přeskočit na obsah


Realizované výkupy pozemků

2017

Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v uplynulém roce 2017 vykoupila do státního vlastnictví, příslušnosti hospodaření pro Správu Krkonošského národního parku, pozemky, které se nacházejí na území národního parku a jeho ochranného pásma. Předmětné výkupy pozemků byly hrazeny prostřednictvím Národního programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši 890 000 Kč za rok 2017.



Skrýt nabídku