Přeskočit na obsah


Soudobý stav znalostí

Výzkum krkonošské přírody odráží nejen soudobý vývoj přírodních a společenských věd, ale i změny, kterými Krkonoše procházejí v souvislosti s imisně ekologickým zatížením a snahami o rekonstrukci a optimální péči všech složek přírodního prostředí.

Odráží se to především v obsahové náplni sborníku vědeckých prací z Krkonoš, který pod názvem Opera Corcontica vychází již bezmála 50 let. Obsahuje výsledky novodobého bádání v Krkonoších na poli přírodních, lesnických, zemědělských a společensko-historických věd. Sborník vydává Správa KRNAP, kde lze většinu ročníků objednat.

Na polské straně začal v r. 1998 vycházet samostatný sborník pod názvem Przyroda Sudetów Zachodnich (od r. 2004 pokračuje jako Przyroda Sudetów), jehož vydavatelem je Západosudetská přírodovědná společnost a Přírodovědné muzeum v Jelení Hoře.

Probíhá intenzivní česko-polský výzkum krkonošské arkto-alpínské tundry, vědci spolupracují při monitoringu, výzkumu a ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, ale zkoumají i dopady dlouhodobých změn klimatu nebo turistické zátěže na citlivé prostředí.
 Skrýt nabídku