Přeskočit na obsah


Spodní alpínský (subalpínský) stupeň

Polohy nad alpínskou hranicí lesa v nadmořských výškách 1 200 až 1 450 m, převážně na náhorních plošinách západních a východních Krkonoš a na přilehlých svazích (9,3 % z celkové rozlohy Krkonoš). Velkoplošná mozaika rozsáhlých klečových porostů, přirozených i druhotných smilkových luk a severských rašelinišť. Místo stromů zde rostou už jen keře, keříčky, traviny a byliny.Skrýt nabídku