Přeskočit na obsah


Společný přístup k péči o Krkonošský národní park

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087

Popis projektu:

Záměrem projektu je zefektivnit výkon správy. Pro rozhodovací činnosti usměrnění návštěvnosti bude zpracována socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš a následně dojde ke zpracování společné strategie péče o Krkonošský národní park, jež umožní efektivní spolupráci při plánování a dosažení společných postupů a stanovených cílů v oblasti ochrany přírody v regionu Krkonoš.

Realizace projektu:

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení 31. 12. 2020

Celkové náklady na projekt činí 285 813,50 EUR. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.Skrýt nabídku