Přeskočit na obsah


Svrchní alpínský stupeň

Polohy mezi 1 450 až 1 602 m n. m. (0,7 % z celkové rozlohy Krkonoš). Je vytvořen pouze na nejvyšších, vzájemně izolovaných vrcholech Krkonoš − na Sněžce, Studniční a Luční hoře, Smogorni a Vysokém Kole. Reliéf i vegetaci nejvyšších horských poloh Krkonoš významně ovlivňuje opakované mrznutí a tání trvale vlhké a podchlazené půdy, tvorba půdního ledu, půdotok (soliflukce) a vznik nejrůznějších kamenných kopečků, brázd a věnců, věrně připomínajících severskou tundru. Charakter vegetace tu určují drobné keříčky, traviny, mechy a lišejníky.Skrýt nabídku