Přeskočit na obsah


Projekt LIFE CORCONTICA vstupuje do další sezóny

Datum: 30. 3. 2015
  | 
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt LIFE CORCONTICA, který si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, vstupuje do další sezóny. Letos máme v plánu rozšířit naši činnost na další území. Budeme hospodařit na 30 lučních enklávách, tj. 330 ha luk, na kterých již spolupracujeme s celkem 21 hospodáři.

Naším cílem je uzavřít smlouvy na dalších 90 ha a celkem tak podporovat péči na 420 ha krkonošských luk, resp. na 50 krkonošských enklávách.

Plánujeme 2200 kusů hospodářských zvířat (rok 2014 – 1875 ks, 2013 – 1484 ks), likvidaci šťovíku na 45 ha (2014 – 12 ha), pročištění stužek v celkové délce 4 km (2014 – 4,5 km), vyřezat nálet, solitérní dřeviny a vyvětvování na ploše 7 ha (2014 – 5 ha), vysbírat a vyrovnat kameny na snosy o celkové váze 64 t (2014 – 4,58 t).

Jedním z klíčových druhů podporovaných v projektu LIFE CORCONTICA je extrémně vzácný hořeček český mnohotvarý. Pečujeme o něj cíleně na dvou krkonošských lokalitách a to v Albeřicích a Černém Dole. V minulosti botanici nacházeli jen jednotlivé rostliny. Po zásazích na lokalitách a intenzivní péči spočívající v kombinaci pastvy, seče, hrabání a vláčení jsme napočítali loni na podzim na albeřické lokalitě už 70 kvetoucích rostlin! V obdobném managementu plánujeme pokračovat na obou lokalitách i v letošním roce.

Další prioritním druhem je drobná rybka krkonošských řek vranka obecná. Dlouhodobě probíhá její monitoring, který bude pokračovat i letos. Usilujeme o zprůchodnění Albeřického a Bolkovského potoka. Na Bolkovském potoce má vranka zásadní migrační bariéru v podobě betonového jezu, který plánujeme v rámci revitalizace toku odstranit.

Smysl projektu LIFE CORCONTICA tkví v podpoře lučních a říčních biotopů a obnově smilkových trávníků. Pokud má být obnovena či zachována bohatost druhů na nich rostoucích, musí se na loukách pravidelně hospodařit, musejí být koseny nebo spásány. Spousta tradičních horských luk v Krkonoších v minulých desetiletích degradovala. Projekt LIFE CORCONTICA by tento trend měl zastavit a pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost.


Projekt LIFE CORCONTICA si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje. LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí ČR. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun. Na přímé ochranné zásahy je vyčleněno 43 % financí, 30 % z celkové částky tvoří osobní náklady na mzdy, 15 % bude čerpáno na vybudování infrastruktury a na pořízení potřebného vybavení a 12 % z rozpočtu bude pokrývat cestovní a režijní náklady.

Více informací o projektu najdete zde: https://www.krnap.cz/life/, nebo zde: http://life.krnap.cz/ .

             

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz


Tisková zpráva: Projekt LIFE CORCONTICA vstupuje do další sezóny (doc 179 kB) 

Skrýt nabídku