Přeskočit na obsah


Rýchory procházejí omlazením

Datum: 9. 5. 2016
  | 
Kategorie: Tiskové zprávy
Zvuk motorových pil byl v posledních dnech slyšet u Rýchorské boudy. Dřevaři zde káceli vybrané smrky, které začaly ohrožovat prioritní druhově bohaté smilkové trávníky.

Právě pro tyto louky jsou Rýchory tak cenným územím. Na Rýchorách však nedochází k vykácení všech stromů, ale jen některých solitérů, aby se podařilo uvolnit smilkové trávníky.

K podobným výřezům docházelo na Rýchorském plato v minulosti více méně pravidelně. Právě díky soustavné péči, lesníků a hospodářů je prostředí Rýchorského plata tak unikátní. Postupné zarůstání bez lidské péče by toto území pod horní hranicí lesa postupně pohltilo. Mezi raná sukcesní stadia patří zarůstání borůvkou a smrky. Stromy se s přibývajícím věkem stávají vyššími, hmotnatějšími a brání obhospodařování vzácných smilkových trávníků. Vznikající opad, zastínění, změny vláhových a živinových poměrů mění unikátní biotopy horských luk.

Podobné zásahy s obdobnými cíli jsme udělali před několika lety v klečových porostech poblíž Labské boudy. Tam k leč začala utlačovat jak jednotlivé druhy rostlin a živočichů, tak i celá jejich krkonošská společenstva. S odstupem několika let je vidět, že tehdejší zásahy byly úspěšné a prioritní druhy se opět vracejí na svá stanoviště. První fáze prořezávání končí v těchto dnech. Na podzim proběhne druhá obdobně rozsáhlá akce pro dosažení žádaného stavu.

Jak je již na rýchorských lukách zvykem, budeme moci v pokročilém létě sledovat hospodáře pana Šimůnka ze Sagasserových Bud, jak kosí trávu na seno, spolu se svými pracovníky seče pomocí křovinořezů náročnější terény v okolí vyhlídky a letos by za příhodných podmínek mohl zorganizovat pastvu několika krav na samotném platu. V pozdním podzimu bychom rádi louky pohnojili vyzrálým kompostem. Střídmé přihnojení podpoří květnaté druhy bylin a mírně omezí expandující trávu smilku tuhou.

Péče o rýchorské louky je součástí projektu LIFE CORCONTICA, který si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podporuje i jednotlivé druhy - hořeček mnohotvarý český ( Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích, a rybku vranku obecnou ( Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje. LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery - Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí ČR. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+.

Více informací o projektu najdete na webových stránkách http://life.krnap.cz/ nebo na facebookovém profilu http://www.facebook.com/life.corcontica

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz
 


Tisková zpráva: Rýchory procházejí omlazením (doc 180 kB)

Skrýt nabídku