Přeskočit na obsah


Turismus v KRNAP

Posláním Krkonošského národního parku je kromě uchování a zlepšení přírodního prostředí daného území, rovněž využití tohoto území k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí. Aby bylo toto poslání naplněno, je třeba se na území národního parku chovat v souladu nejen se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ale také v souladu s návštěvním řádem.

Pravidla chování v Krkonošském národním parku (pdf 1,5 MB)

 

Pěší turistika

Turisté - Modré sedloV Krkonoších má pěší turistika již dlouholetou tradici. Při pohybu v KRNAP je třeba mít na paměti především ustanovení návštěvního řádu, které zakazuje v klidových územích vstupovat mimo turisticky značené cesty a v zimním období také mimo tyčové značení.
V Krkonoších je cca 700 km turisticky značených tras. Tyto trasy vedou všemi zónami, rozmanitým terénem s různou náročností. V zimním období jsou některé z nich uzavřeny. V orientaci návštěvníkům hor pomohou nejrůznější tištěné průvodce, popř. pracovníci informačních center.
V celém pohoří je tzv. pásové značení ve čtyřech základních barvách – červené, modré, žluté, zelené (na polské straně navíc v černé). Zimním turistům (ať pěším či lyžařům) pro lepší orientaci slouží tyčové značení doplněné o „němé“ plechové značky se symboly bud, osad, vrcholů.

  • Mapový portál a vyhledávač turistických tras - V rámci projektu „Krkonoše v INSPIRE – Společný GIS v ochraně přírody“ (CZ.3.22/1.2.00/09.01541), který probíhal v letech 2011–2014, vznikl po usilovné společné práci obou národních parků nový mapový server „geoportál“ (http://geoportal.krnap.cz/). Jeho hlavním úkolem je nahlížet na české Krkonoše a polské Karkonosze bez přítomnosti státní hranice a odlišného národního jazyka. (více informací)

   

Krkonoše bez bariér

Krkonošský národní park je turistickým cílem lidí, kteří mají sníženou pohyblivost. Nejedná se pouze o tělesně postižené včetně vozíčkářů, ale jsou to také senioři a rodiny s malými dětmi. Nejen pro ně bylo v rámci projektu Krkonoše bez bariér vytipováno 10 nejpřístupnějších tras.

Cykloturistika

Krkonošský národní park přitahuje stále více vyznavačů cykloturistiky. Na území KRNAP je jízda na kole (koloběžce) bez spalovacího motoru mimo silnice a místní komunikace možná pouze na vyznačených cyklotrasách, které byly vyhrazeny Správou KRNAP. V terénu jsou tyto cyklotrasy označeny dřevěnými směrovkami se symbolem kola a číslem cyklotrasy.
Trasy jsou vedeny převážně turisticky zajímavými oblastmi KRNAP. Hlavní trasa spojuje Harrachov a Žacléř (délka 71 km), ostatní tvoří systém okružních a cílových tras vedoucích na zajímavá místa Krkonoš. Navíc bylo pro cyklisty připraveno 9 tzv. „dlouhých sjezdů“. Smyslem těchto sjezdů je nechat se lanovkou nebo cyklobusem vyvést co nejvýše a poté pouze pohodlně sjíždět zajímavými partiemi hor a užívat si výhledů a krásné přírody bez namáhavého šlapání. Tyto trasy jsou vhodné pro rodiny s dětmi a nenáročné turisty.

Pro přesun s kolem na vzdálenější místa od místa pobytu návštěvníků hor lze využít pravidelných tras Krkonošské turistické linky. Všechny autobusy této linky jsou vybaveny na přepravu minimálně 15 kol. Na aktuální jízdní řád je možné se informovat v informačních centrech.

Lyžování

Krkonoše patří ke kolébkám lyžování v České republice. I proto patří dodnes k nejatraktivnějším terénům pro sjezdové i běžecké lyžování. Správa KRNAP spolu se Svazkem měst a obcí Krkonoše, skiareály a krkonošskými boudaři udržují bezmála 600 km běžeckých tras pod názvem Krkonoše – lyžařský běžecký ráj. Jejich přehled, včetně aktuálního stavu, najdete na těchto stránkách. Krkonoše nabízejí také několik desítek sjezdových tratí, jejichž přehled najdete zde. Správa KRNAP připravila pro zájemce osm doporučených tras pro skialpinismus.

Snowkiting

V Krkonoších je řada míst, kde lze tuto aktivitu legálně provozovat. Bohužel však někteří vyhledávají hřebenové pláně (okolí Luční a Labské boudy, včetně plání na druhé straně státních hranic), které jsou chráněny jako klidová území KRNAP a kde není povolen vstup mimo značené cesty.

Lezení na ledopádech

Zimní horolezecká činnost, tedy lezení na vodním ledu, je umožněno na skále na konci cesty Buď Fit v Labském dole. Jelikož se jedná o jedinou lokalitu a navíc v srdci národního parku, je tato aktivita omezena. Denní počet uživatelů je omezen na 16 osob z důvodu malé rozlohy ledopádu a zachování rozumného užívání lokality, která navíc zůstane v přírodním charakteru, tedy bez jakýchkoliv terénních úprav.

Horolezectví

Horolezectví a ledolezectví je na území krkonošského národního parku zakázáno, kromě povolených lokalit (viz návštěvní řád) – Hnědé skály a Hranostají skály ve Strážném, Lubošské skály na Harrachovsku a Emina kamene v oblasti Přední Labská. Jsou to cvičné terény s celoroční možností lezení.

Vodní sporty

Na území KRNAP se dají využívat ke sjíždění na plavidlech bez motorového pohonu:

  • řeka Jizera
  • řeka Labe v úseku přehrada Labská – Vrchlabí
  • Malá Úpa v úseku Spálený Mlýn, ústí Jeleního potoka k soutoku s Úpou
  • Jizerka v úseku Vítkovice, most u hotelu Skála, ústí Kozelského potoka – Dolní Štěpanice
  • Mumlava v úseku most u skokanských můstků v Harrachově až ústí do Jizery
  • Úpa v úseku Pec pod Sněžkou – Horní Maršov
  • Klínový potok v úseku parkoviště Strážné lom k soutoku s Husím potokem

Příznivým obdobím je jaro, kdy je dostatek vody z tajícího sněhu. Na Labi je splouvání povoleno, jen pokud je průtok vody vypouštěné z přehradní nádrže vyšší než 9 m3/sec.

Informace o aktuálním stavu a průtoku vody v Labi zjistíte zde: http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307133

Splouvání je povoleno pouze za denního světla (od východu do západu slunce).
Nástupní a výstupní místa jsou vyznačena tabulkou s piktogramem. Na jiných místech je naloďování a vyloďování přísně zakázáno z důvodu ochrany přírodního prostředí pobřežních porostů.

Paragliding

Pro vyznavače létání na padácích a závěsných kluzácích jsou vyhrazeny lokality se startovacími a přistávacími plochami označenými piktogramem. Jsou to: Přední Žalý, Čertova hora, Lysá hora, Horní Mísečky – Medvědín a Špindlerův Mlýn – Pláň. Ve všech případech se startuje ze sjezdovek, proto je třeba při provozování tohoto sportu v zimním období dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo ke kolizím s lyžaři a snowboardisty.

K těmto plochám jsou vyhrazeny letové koridory a stanoveny provozní řády. Ty jsou vyvěšeny na jednotlivých lokalitách.

Jízda na koních

Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázána jízda na koních mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.


 Skrýt nabídku