Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný managment krk. luk: asistent vedoucího projektu

Na úřední desce: 14. 06. 2019 ‐ 15. 07. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici asistent vedoucího projetu/projektový administrátor projektu OPŽP „Obnovný management krkonošských luk“. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 15. 7. 2019 do 10 hodin.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: člen terénní prac. skupiny

Na úřední desce: 30. 05. 2019 ‐ 24. 06. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici člen terénní pracovní skupiny projektu OPŽP „Obnovný management krkonošských luk“ . Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 24. 6. 2019 do 10 hodin.

Obecná pravidla pro projekty managementu bezlesí v KRNAP (OPŽP, POPFK a PPK)

Na úřední desce: 22. 05. 2019 ‐ 15. 11. 2019
Kategorie: Zemědělství
Obecná pravidla jsou nedílnou součástí péče o krkonošské louky. Zakotvená jsou v dokumentech veřejnoprávních Dohod o uzavírání příspěvku na hospodaření a smlouvách o dílo na zhotovení opatření na vybraných loukách Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma formou přílohy, která je k nahlednutí v elektronické verzi na www.krnap.cz/zemedelstvi-0/.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 16. 04. 2019 ‐ 15. 04. 2020
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí


Skrýt nabídku