Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Návrh plánu péče o PP Slunečná stráň k projednání

Na úřední desce: 12. 07. 2019 ‐ 15. 08. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že vypracovala a ke schválení předkládá návrh plánu péče o přírodní památku Slunečná stráň.

Návrh plánu péče o PP Sklenářovické údolí k projednání

Na úřední desce: 12. 07. 2019 ‐ 15. 08. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že vypracovala a ke schválení předkládá návrh plánu péče o přírodní památku Sklenářovické údolí.

Návrh plánu péče o PP Labská soutěska k projednání

Na úřední desce: 01. 01. 1000 ‐ 31. 12. 9999
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že vypracovala a ke schválení předkládá návrh plánu péče o přírodní památku Labská soutěska.

Návrh plánu péče o PP Herlíkovické štoly k projednání

Na úřední desce: 12. 07. 2019 ‐ 15. 08. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že vypracovala a ke schválení předkládá návrh plánu péče o přírodní památku Herlíkovické štoly.

Návrh plánu péče o PP Anenské údolí k projednání

Na úřední desce: 12. 07. 2019 ‐ 15. 08. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že vypracovala a ke schválení předkládá návrh plánu péče o přírodní památku Anenské údolí a její ochranné pásmo na období 2019-2030.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: účetní

Na úřední desce: 12. 07. 2019 ‐ 13. 08. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici účetní. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 13. 8. 2019 do 12 hodin.

Obecná pravidla pro projekty managementu bezlesí v KRNAP (OPŽP, POPFK a PPK)

Na úřední desce: 22. 05. 2019 ‐ 15. 11. 2019
Kategorie: Zemědělství
Obecná pravidla jsou nedílnou součástí péče o krkonošské louky. Zakotvená jsou v dokumentech veřejnoprávních Dohod o uzavírání příspěvku na hospodaření a smlouvách o dílo na zhotovení opatření na vybraných loukách Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma formou přílohy, která je k nahlednutí v elektronické verzi na www.krnap.cz/zemedelstvi-0/.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 16. 04. 2019 ‐ 15. 04. 2020
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí


Skrýt nabídku