Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Opatření obecné povahy č. 5/2020, o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP

Na úřední desce: 17. 09. 2020 ‐ 02. 10. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy myslivosti pro území Krkonošského národního parku (dále jen „Správa“ a „KRNAP“), příslušný podle ust. § 57 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), vydává podle § 9 odst. 3 zákona o myslivosti a v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 5/2020 o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP.

Výzva na uzavření nájemní smlouvy: Malá Úpa – manipulační plocha, občasné odstavování vozidel v zimě

Na úřední desce: 14. 09. 2020 ‐ 30. 09. 2020
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku (dále jen „Správa KRNAP“) se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí vyhlašuje tuto výzvu k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy Malá Úpa - manipulační plocha pro občasné odstavování vozidel v zimním období, lokalita: Spálený mlýn & pod Niklovým vrchem - p.p.č. 265/3, 265/5 v k.ú. Dolní Malá Úpa, 346/8 a 346/9 v k.ú. Horní Malá Úpa.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Garant lokalit plošného MNG v projektu Obnovný management krk.luk

Na úřední desce: 01. 01. 1000 ‐ 31. 12. 9999
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici Garant lokalit plošného MNG v projektu Obnovný management krkonošských luk, (CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296). Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 13. 10. 2020 do 12 hodin.

Příloha č. 3 Obecná pravidla hospodaření 2020

Na úřední desce: 15. 05. 2020 ‐ 31. 12. 2020
Kategorie: Zemědělství
Aktualizace Obecných pravidel hospodaření pro rok 2020, která jsou nedílnou součástí uzavíraných dohod a smluv na péči o vybrané krkonošské louky a to jako příloha č. 3.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 22. 04. 2020 ‐ 30. 04. 2021
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.


Skrýt nabídku