Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Nabídka pronájmu nebytového prostoru: 21,62 m2 v budově Správy KRNAP v Horní Malé Úpě

Na úřední desce: 20. 02. 2019 ‐ 28. 02. 2019
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu, nabízí k dlouhodobému pronájmu níže specifikované nebytové prostory:

Výzva k uzavření kupní smlouvy na surové kmeny smrkové

Na úřední desce: 24. 01. 2019 ‐ 01. 03. 2019
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy na surové kmeny smrkové za podmínek uvedených v příloze. Lhůta pro podání nabídek je 1. 3. 2019 do 10 hodin.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 27. 03. 2017 ‐ 31. 12. 2019
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí


Skrýt nabídku