Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Nabídka nepotřebného majetku: nákl. automobil MAGMA, sekačka podhorská vč. obraceče a shrnovače píce

Na úřední desce: 13. 01. 2021 ‐ 29. 01. 2021
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Výzva k uzavření kupní smlouvy na surové kmeny smrkové

Na úřední desce: 12. 01. 2021 ‐ 15. 02. 2021
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí jako prodávající, tímto vyzývá k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy surových kmenů. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 15.02.2021 do 10:00 hod, do sídla prodávajícího.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: kurátor/ka sbírkových fondů

Na úřední desce: 08. 01. 2021 ‐ 05. 02. 2021
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici kurátor/ka sbírkových fondů. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 5. 2. 2021 do 12 hodin.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 22. 04. 2020 ‐ 30. 04. 2021
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.


Skrýt nabídku