Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Příloha č. 3 Obecná pravidla hospodaření 2020

Na úřední desce: 15. 05. 2020 ‐ 31. 12. 2020
Kategorie: Zemědělství
Aktualizace Obecných pravidel hospodaření pro rok 2020, která jsou nedílnou součástí uzavíraných dohod a smluv na péči o vybrané krkonošské louky a to jako příloha č. 3.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 22. 04. 2020 ‐ 30. 04. 2021
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.


Skrýt nabídku