Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Nabídka nepotřebného majetku: čtyřkolka Sportsman a Polaris

Na úřední desce: 11. 06. 2021 ‐ 25. 06. 2021
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: muzejní pedagog

Na úřední desce: 04. 06. 2021 ‐ 02. 07. 2021
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici muzejní pedagog. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 2. 7. 2021 do 12 hodin.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: kurátor/ka sbírkových fondů

Na úřední desce: 20. 05. 2021 ‐ 21. 06. 2021
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici kurátor/ka sbírkových fondů. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 21. 6. 2021 do 12 hodin.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 15. 04. 2021 ‐ 30. 04. 2022
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

Obecná pravidla pro projekty managementu bezlesí v KRNAP (OPŽP, POPFK a PPK) 2021

Na úřední desce: 01. 04. 2021 ‐ 15. 12. 2021
Kategorie: Zemědělství
Obecná pravidla jsou nedílnou součástí péče o krkonošské louky. Zakotvená jsou v dokumentech veřejnoprávních Dohod o uzavírání příspěvku na hospodaření a smlouvách o dílo na zhotovení opatření na vybraných loukách Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma formou přílohy, která je k nahlednutí v elektronické verzi na www.krnap.cz/zemedelstvi-0/.


Skrýt nabídku