Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Omezení provozu Správy KRNAP v souvislosti s koronavirem

Na úřední desce: 16. 03. 2020 ‐ 30. 04. 2020
Kategorie: Úřední deska
Z důvodu prevence šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 rozhodlo dnes ráno vedení Správy KRNAP o uzavření hlavní budovy Správy KRNAP ve Vrchlabí pro veřejnost.

Výzva II k podání žádosti o příspěvek na obnovu hospodaření na vybraných luč. enklávách EVL Krkonoše

Na úřední desce: 06. 03. 2020 ‐ 10. 04. 2020
Kategorie: Úřední deska
Evropská komise v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR, podporuje obnovu vybraných krkonošských lučních enkláv. Podpora bude zajištěna formou příspěvku Správy KRNAP z projektu OPŽP: Obnovný management krkonošských luk (CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296). Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány podatelnou Správy KRNAP v prodlouženém termínu od 9. 3. 2020 do 10.4. 2020 12:00 pro lokality s počátkem obnovy v roce 2020.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 16. 04. 2019 ‐ 15. 04. 2020
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí


Skrýt nabídku