Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Výzva k uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2020/2021

Na úřední desce: 02. 06. 2020 ‐ 16. 06. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2020/2021 za podmínek uvedených v příloze. Lhůta pro podání nabídek je 16.06.2020 do 10 hodin.

Příloha č. 3 Obecná pravidla hospodaření 2020

Na úřední desce: 15. 05. 2020 ‐ 31. 12. 2020
Kategorie: Zemědělství
Aktualizace Obecných pravidel hospodaření pro rok 2020, která jsou nedílnou součástí uzavíraných dohod a smluv na péči o vybrané krkonošské louky a to jako příloha č. 3.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 22. 04. 2020 ‐ 30. 04. 2021
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.
Agroenviromentálně-klimatická opatření na území KRNAP a jeho OP od roku 2020

Agroenviromentálně-klimatická opatření na území KRNAP a jeho OP od roku 2020

Na úřední desce: 22. 04. 2020 ‐ 30. 06. 2020
Kategorie: Zemědělství
Hlavní změny v agroenviromentálně-klimatických opatření a dalších platbách MZe pro rok 2020 týkající se území KRNAP a jeho ochranného pásma.


Skrýt nabídku