Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Hledáme zájemce o pracovní pozici: vedoucí oddělení investic

Na úřední desce: 15. 04. 2019 ‐ 29. 05. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici vedoucí oddělení investic. Přihlášku je možné doručit e-mailem, osobně nebo poštou na adresu organizace do 29. 5. 2019 do 12 hodin.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: člen terénní prac. skupiny

Na úřední desce: 21. 03. 2019 ‐ 01. 05. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici člen terénní pracovní skupiny projektu OPŽP „Obnovný management krkonošských luk“ . Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 1. 5. 2019 do 12 hodin.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 16. 04. 2019 ‐ 15. 04. 2020
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí


Skrýt nabídku