Přeskočit na obsah


Hledáme zájemce o pracovní pozici: Garant lokalit plošného MNG v projektu Obnovný management krk.luk

Datum: 4. 9. 2020
  | 
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici Garant lokalit plošného MNG v projektu Obnovný management krkonošských luk, (CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296). Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 13. 10. 2020 do 12 hodin.

Popis role dle projektu:
Garant je zodpovědný za sestavování MNG plánů, souborů prací, opatření (seč, pastva, výřezy atp.) na jemu svěřených lokalitách. Konzultuje s odbornými pracovníky cíle MNG plánu, navrhuje vhodná opatření. Domlouvá s hospodáři, zhotoviteli, realizaci managementových opatření. Sleduje a zaznamenává průběh realizace opatření, reaguje na změněné podmínky, které operativně řeší s hospodářem, zhotovitelem prací. Garant je prostředníkem mezi hospodářem a projektovým týmem, či dalšími odborníky Správy KRNAP. Vše eviduje v aplikační databázi LUHOP a GIS. Aktivně sdílí informace se spolupracovníky. Vytváří PR výstupy (tiskové zprávy, články, příspěvky na sociálních sítích apod.). Garant provádí nezbytné účetní operace spojené s jeho lokalitami, účastní se porad projektového týmu a dalším chodu Správy KRNAP.

Náplň:

 • administrativní zajištění, plánování a kontrola realizace prací praktického managementu bezlesí v KRNAP (seč travních porostů, pastva hospodářských zvířat, výřezy dřevin atp.),
 • každodenní komunikace se zaměstnanci Správy KRNAP, hospodáři, majiteli a správci dotčených pozemků,
 • zpracování podkladů pro technické a finanční zprávy,
 • asistence při vývoji a naplňování databáze lučních porostů LUHOP pro plánování a realizaci managementu bezlesí v KRNAP,
 • zpracování PR výstupů aktivity Informovanost: náplň a editace tiskových zpráv, organizace exkurzí, psaní článků o projektu a jeho aktivitách apod.,
 • obsluha WEB, Facebook stránek projektu.

Požadavky:
Odborné

 • ukončené vysokoškolské případně středoškolské vzdělání přírodovědného směru (biologické, zemědělské, ochrana životního prostředí),
 • praxe v oblasti ochrany přírody, příp. týmové práce při naplňování obdobného projektu min. 1 rok,
 • základní botanické znalosti,
 • základní znalosti zemědělských technologií,

Obecné

 • smysl pro odpovědnost, samostatnost, svědomitost, systematický a iniciativní přístup k řešení úkolů,
 • velmi dobré komunikační schopnosti,
 • organizační dovednosti: plánování, realizace prací, kontrola výstupů, evidence výsledků,
 • schopnost logického a kritického uvažování,
 • dobrá znalost práce se SW MS Office zejména Word a Excell, případně obdoby,
 • znalost prací v GIS (např.: Esri, ArcMap 10.x),
 • alespoň rámcová znalost území Krkonoš,
 • aktivní používání řidičského oprávnění skupiny B,
 • trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

 • Plný pracovní úvazek (40 hod./týden) na 6 měsíců s možností následného prodloužení, na dobu trvání projektu do 31. 10. 2023, jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
 • Odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platné pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1, platová třída 10 (rozpětí 21 260 – 31 240 Kč), případně osobní ohodnocení a odměny dle kvality odváděné práce.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP…).
 • Smysluplnou a kreativní práci s dlouhodobým pozitivním vlivem na přírodu Krkonoš.
 • Práci v přátelském a ochranářsky motivovaném prostředí, založené na intenzivním kontaktu s pestrou paletou přírodních situací a krkonošských obyvatel.

Přihláška musí obsahovat:

 • Strukturovaný životopis (včetně telefonického a e-mailového spojení).
 • Motivační dopis (s konkrétními příklady uváděných schopností a zkušeností) o rozsahu maximálně 1 x A4.
 • Kopii dokladu o nejvyšším vzdělání.
 • Reference, doporučení výhodou.

Místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu:

 • Vrchlabí, prosinec 2020.

Upozornění:
• Upozorňujeme, že zaměstnanec Správy KRNAP nesmí být dle §303, odst. 3 zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb. v platném znění) členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, provozujících podnikatelskou činnost.

Přihlášku posílejte e-mailem na adresu mhrochova(zavináč)krnap.cz nebo poštou na adresu Martina Hrochová, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí do 13. 10. 2020 do 16:00 hod. V předmětu e-mailu či na obálce dopisu uveďte „Výběrové řízení – garant lokalit plošného MNG v projektu Obnovný management krkonošských luk“.

Z přihlášek bude proveden užší výběr. Vybraní uchazeči budou následně vyzváni k pohovoru. Při něm bude prověřována základní znalost přírodních a kulturních hodnot vázaných na horské luční ekosystémy a základní obeznámenost se specifiky horského zemědělského hospodaření. Budou též testovány osobnostní předpoklady pro danou pozici.

Předpokládaný termín pohovoru bude 21. 10. 2020.

Bližší informace poskytne uchazečům Ing. Tomáš Janata (tel.: 499 456 224, e-mail: tjanata(zavinac)krnap.cz

Správa KRNAP si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce!
 

Skrýt nabídku