Přeskočit na obsah


Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – zoolog obratlovců

Datum: 30. 4. 2021
  | 
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – zoolog obratlovců. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 14. 6. 2021 do 12 hodin.

Požadujeme:

 • ukončené VŠ vzdělání biologického směru v magisterském studijním programu (Mgr., Ing.), se specializací na zoologii/ekologii obratlovců či příbuzný obor
 • přehled o způsobech monitoringu obratlovců; vlastní zkušenosti s monitoringem a determinací ochranářsky klíčových skupin obratlovců (především ptáci, případně netopýři a velké šelmy)
 • orientaci v problematice ochrany obratlovců
 • schopnost věnovat se na koordinační úrovni všem skupinám obratlovců (s výjimkou ryb)
 • základní přehled v národní legislativě týkající se ochrany přírody
 • publikační a prezentační dovednosti
 • dobré organizační schopnosti, schopnost samostatné práce a uvažování, komunikativnost
 • schopnost samostatné práce a koncepčního uvažování
 • dobrou uživatelskou znalost MS Office
 • řidičský průkaz skupiny B
 • aktivní znalost cizího jazyka (AJ, případně NJ)
 • schopnost práce i v náročném horském terénu

Výhodou:

 • zaměření na terénní ornitologii či mamaliologii
 • praxe v monitoringu jednotlivých skupin obratlovců a jejich praktické ochraně
 • základní orientace v posuzování projektů, realizací a provozu staveb a jejich dopadů na obratlovce
 • praktické zkušenosti ze státní správy v ochraně přírody
 • uživatelská znalost prostředí GIS (např. ArcGIS)
 • probíhající nebo ukončené doktorské studium (Ph.D.) zaměřené na zoologii/ekologii obratlovců

Přihláška musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • reference
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší dvou měsíců)
 • přehled publikací

Nabízíme:

 • zajímavou a rozmanitou práci v atraktivním prostředí národního parku
 • možnost realizace vlastní monitorovací a výzkumné činnosti, dalšího vzdělávání a odborného růstu
 • základní terénní a laboratorní vybavení
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (12 měsíců) s možností jejího následného prodloužení, eventuálně změny pracovní smlouvy na dobu neurčitou
 • odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platné pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1., platová třída 11 (rozpětí 22 980 – 33 790 Kč), případně osobní ohodnocení a odměny dle kvality odváděné práce
 • plný pracovní úvazek, tj., 40 hod./týden, pružnou pracovní dobu
 • výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP…)
 • možnost ubytování

Charakteristika vykonávané práce:
Práce zaměřená na monitoring a ochranu všech skupin obratlovců (vyjma ryb) na území KRNAP a jeho ochranného pásma – spočívající jak v aktivním monitoringu některé/některých z ochranářsky klíčových skupin obratlovců (ptáci, savci: zejména netopýři a velké šelmy), tak v koordinaci a zajišťování dalšího monitoringu obratlovců externími spolupracovníky, dále v návrhu strategií, koncepcí a konkrétních opatření ke zlepšování/udržení příznivého stavu jejich populací a podílení se na jejich plnění. Nezanedbatelnou částí pracovní náplně je rovněž vypracovávání odborných podkladů pro rozhodování Odboru státní správy v oblasti záměrů a koncepcí dotýkajících se obratlovců a jejich biotopů, a to v úzké spolupráci s ostatními odbornými pracovníky Oddělení ochrany přírody. Součástí je i odborná příprava a koordinace projektů hrazených z evropských i národních zdrojů a podílení se na tvorbě koncepčních materiálů. V rámci výkonu práce zaměstnanec působí také jako Stráž přírody.

Předpokládané datum nástupu: 01. 09. 2021 či po dohodě

Přihlášku je nutno doručit poštou nebo osobně na adresu Správa KRNAP, Oddělení ochrany přírody, Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí, případně na e-mail: mhrochova(zavináč)krnap.cz, do 14. 06. 2020 do 12:00 hod.

Obálku s přihláškou, která bude podána poštou, označenou „Výběrové řízení – zoolog“, je nutno vložit do krycí obálky s adresou organizace.

Bližší informace poskytne uchazečům: Mgr. Jan Materna, Ph.D. (tel.: 499 456 423, mobil: 737 225 419, email: jmaterna(zavináč)krnap.cz).

Z přihlášek bude proveden užší výběr. Takto vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru, jehož součástí bude mimo jiné i prověření základních znalostí týkajících se determinace a metod monitoringu obratlovců, problematiky jejich ochrany a nejvýznamnějších faktorů, které je ohrožují, rovněž tak norem v oblasti ochrany přírody a v neposlední řadě i prezentace vlastní uchazečovi představy o bližší odborné náplni jeho pozice.

Termín pohovorů s uchazeči: 17. 6. 2021

Upozornění:
Upozorňujeme, že zaměstnanec Správy KRNAP nesmí být dle §303, odst. 3 zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb. v platném znění) členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, provozujících podnikatelskou činnost.

Správa KRNAP si vyhrazuji právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce!
 

Skrýt nabídku