Přeskočit na obsah


Hledáme zájemce o pracovní pozici: OP se zaměřením na správu zeleně, dřeviny rostoucí mimo les

Datum: 5. 11. 2019
  | 
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník se zaměřením na správu zeleně, dřeviny rostoucí mimo les a posuzování vegetačních úprav. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 12. 12. 2019.

Požadujeme:

 • minimálně ukončené vyšší odborné vzdělání (DiS.) zahradnického, případně zemědělského, lesnického či biologického směru
 • všeobecné znalosti v oboru arboristiky, zahradnictví/pěstování rostlin
 • základní orientaci v právních i praktických aspektech ochrany přírody a krajiny
 • pozitivní vztah k ochraně přírody a krajiny
 • schopnost samostatné práce a koncepčního uvažování
 • dobré organizační schopnosti a komunikativnost
 • dobrou uživatelskou znalost MS Office
 • publikační a prezentační dovednosti
 • řidičský průkaz skupiny B
 • alespoň pasivní znalost AJ
 • schopnost práce v horském terénu

Výhodou:

 • podrobné znalosti, certifikace a zkušenosti z praxe v oblasti péče o dřeviny rostoucí mimo les, zahradnictví
 • VŠ vzdělání v požadovaném oboru
 • přiměřená znalost místopisu a terénní orientace na území KRNAP a jeho OP
 • přehled v národní legislativě týkající se ochrany přírody
 • uživatelská znalost prostředí GIS (např. ArcGIS)
 • znalost krkonošské flóry

Obsah přihlášky:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • reference
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
 • výpis z rejstříků trestů (ne starší dvou měsíců)

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek (40 hod./týden) na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené (v předpokládané délce 3 roky)
 • zajímavou a rozmanitou práci v atraktivním prostředí národního parku
 • možnost realizace vlastní výzkumné činnosti, dalšího vzdělávání a odborného růstu
 • odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platné pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 – platová třída 11 (rozpětí 21.480 – 32.290 Kč); případně osobní ohodnocení a odměny dle kvality odváděné práce
 • pružnou pracovní dobu
 • výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP…)
 • možnost ubytování

Místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu:

 • Vrchlabí, 1. 3. 2020 či po dohodě

Charakteristika vykonávané práce:
Práce v týmu týkající se ochrany přírodního prostředí – koordinační zajištění inventarizace a ochrany dřevin rostoucích mimo les a praktické péče o památné stromy na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Odborné vedení péče o zámecký park ve Vrchlabí, klášterní zahradu a přilehlé plochy zeleně. Zpracovávání odborných podkladů pro odbor státní Správy týkající se dřevin rostoucích mimo les, zejména jejich kácení a ošetřování, a dále projektů vegetačních úprav. Koordinační zajištění záchranných transferů zvláště chráněných druhů rostlin, vedení jejich evidence a monitoring jejich úspěšnosti. Provádění kontrolní a dohledové činnosti v terénu v souvislosti s realizací záměrů, a to především jejich vlivu na dřeviny rostoucí mimo les. Samostatná příprava a koordinace projektů hrazených z národních zdrojů a tvorba koncepčních materiálů v uvedených oborech. V rámci výkonu práce zaměstnanec může působit také jako Stráž přírody.

Práce je vhodná i pro motivované a odborně erudované absolventy.

Upozornění:
Upozorňujeme, že zaměstnanec Správy KRNAP nesmí být dle §303, odst. 3 zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb. v platném znění) členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, provozujících podnikatelskou činnost.

Přihlášku je nutno doručit poštou nebo osobně na adresu Správa KRNAP, Oddělení ochrany přírody, Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí, případně na e-mail: mhrochova(zavináč)krnap.cz, do 12. 12. 2019 do 12:00 hod.

Obálku s přihláškou, která bude podána poštou, označenou Výběrové řízení – odborný pracovník se zaměřením na správu zeleně, dřeviny rostoucí mimo les a posuzování vegetačních úprav, je nutno vložit do krycí obálky s adresou organizace.

Bližší informace poskytne uchazečům Mgr. Jan Materna, Ph.D. (tel.: 499 456 423, mobil: 737 225 419, email: jmaterna(zavináč)krnap.cz).

Z přihlášek bude proveden užší výběr. Takto vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru, jehož součástí bude mimo jiné i prověření základních znalostí z arboristiky, botaniky a základních norem v oblasti ochrany přírody, případně ověření dalších znalostí a dovedností z okruhu výše uvedených požadavků. V neposlední řadě bude jeho součástí i prezentace vlastní uchazečovy představy o bližší odborné náplni jeho pozice.

Předpokládaný termín pohovorů s uchazeči: 18. 12. 2019

Správa KRNAP si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
 

Skrýt nabídku