Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: 2x Toyota LAND CRUISER

Datum: 2. 12. 2019
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • Toyota LAND CRUISER, 3H1 6236, rok výroby 2006 (212.152.- základ / 44.552.- DPH) / celkem 256.704,-
  • Toyota LAND CRUISER, 3H1 6232, rok výroby 2006 (231.857,- základ / 48.690,- DPH) / celkem 280.547,-

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Kryštof Erlebach, tel.: 499 456 620, 603 200 358

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT", KRNAP/OSM/38/2019 a s uvedením adresy žadatele, do 13. 12. 2019 do 10,00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.


Nabídka nepotřebného majetku: 2x Toyota LAND CRUISER (pdf  270 kB)

Skrýt nabídku