Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: čtyřkolka Sportsman a Polaris

Datum: 11. 6. 2021
  | 
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • Čtyřkolka Sportsman H019707, rok výroby 2006 (14.876.- základ / 3.124.- DPH / celkem 18.000,-)
  • Čtyřkolka Polaris 2H4385, rok výroby 2005 (26.446,- základ / 5.554,- DPH / celkem 32.000,-)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Kryštof Erlebach, tel. 499456620,603200358

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT", KRNAP/OSM/22/2021 a s uvedením adresy žadatele, do 25. 6. 2021 do 12,00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.


Nabídka nepotřebného majetku: čtyřkolka Sportsman a Polaris (pdf 834 kB)

Skrýt nabídku