Přeskočit na obsah


Návrh opatření obec. povahy o povolení výjimky ze zákazu používat na území KRNAP zábavní pyrtechniku

Datum: 5. 12. 2018
  | 
Kategorie: Úřední deska
Správa KRNAP přistoupila k přípravě opatření obecné povahy o výjimce ze zákazu používat na území KRNAP zábavní pyrotechniku podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů („zákon“) .

Výjimka  ze zákazu používat zábavní pyrotechniku bude platná v
zastavěném území obcí  Strážné a Malá Úpa  od  31. 12. 2018, 23:00 hodin do 1. 1.  2019, 1:00 hodiny.

Výjimka ze zákazu je povolena podle § 43 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy.
V souladu s § 171 a násl. správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti, nebo
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Správy KRNAP
písemné připomínky k návrhu do 5 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Skrýt nabídku