Přeskočit na obsah


Obecná pravidla pro projekty managementu bezlesí v KRNAP (OPŽP, POPFK a PPK) 2021

Datum: 30. 3. 2021
  | 
Kategorie: Zemědělství
Obecná pravidla jsou nedílnou součástí péče o krkonošské louky. Zakotvená jsou v dokumentech veřejnoprávních Dohod o uzavírání příspěvku na hospodaření a smlouvách o dílo na zhotovení opatření na vybraných loukách Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma formou přílohy, která je k nahlednutí v elektronické verzi na www.krnap.cz/zemedelstvi-0/.
Skrýt nabídku