Přeskočit na obsah


Výzva II k podání žádosti o příspěvek na obnovu hospodaření na vybraných luč. enklávách EVL Krkonoše

Datum: 9. 3. 2020
  | 
Kategorie: Úřední deska
Evropská komise v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR, podporuje obnovu vybraných krkonošských lučních enkláv. Podpora bude zajištěna formou příspěvku Správy KRNAP z projektu OPŽP: Obnovný management krkonošských luk (CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296). Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány podatelnou Správy KRNAP v prodlouženém termínu od 9. 3. 2020 do 10.4. 2020 12:00 pro lokality s počátkem obnovy v roce 2020.
Skrýt nabídku