Přeskočit na obsah


Výstavy

Přehled výstav na rok 2019
 

KM Vrchlabí

čtyři historické domky na nám. Míru, č. p. 222

11. 2. – 28. 4. 2019 Mendřický Jan – Malé světy (autorská fotografie)
13. 5. – 31. 8. 2019 Dětský svět
9. 9. – 24. 11. 2019 Fotografie Krkonoš – autoři z polského Boleslawce
2. 12. 2019 – leden 2020 Biblické vánoce

čtyři historické domky na nám. Míru, č. p. 224

4. 2. – 26. 5. 2019 Vrchlabsko na obrazech Jana Šmída
3. 6. – září 2019 Proměny Kostelního náměstí ve Vrchlabí
září – prosinec 2019 Společná výstava maket měst Vrchlabí a Boleslavce

 

KM Jilemnice

Výstavní síň v zámku

do 3. 2. 2019 Slyšte jaká radost
8. 2. – 24. 11. 2019 Retrovýstava
29. 11. 2019 – 2. 2. 2020 Vánoční výstava

Erbovní sál v č. p. 1

do 28. 4. 2019 Náš Krtek
9. 3. – 9. 6. 2019 Karel Hník – Výběr z tvorby
15. 6. – 22. 9. 2019 Miluše Chovancová – Kouzlo výšivky
28. 9. – 17. 11. 2019 Filatelistická výstava
23. 11. 2019 – 9. 2. 2020 Tibet

Výstavní síň v č. p. 1

do 24. 2. 2019 Velká válka
2. 5. – 6. 10. 2019 Krakonoš
12. 10. 2019 – 9. 2. 2020 Mineralogická výstava Skrýt nabídku