Přeskočit na obsah


Zemědělství

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 15. 04. 2021 ‐ 30. 04. 2022
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

Obecná pravidla pro projekty managementu bezlesí v KRNAP (OPŽP, POPFK a PPK) 2021

Na úřední desce: 01. 04. 2021 ‐ 15. 12. 2021
Kategorie: Zemědělství
Obecná pravidla jsou nedílnou součástí péče o krkonošské louky. Zakotvená jsou v dokumentech veřejnoprávních Dohod o uzavírání příspěvku na hospodaření a smlouvách o dílo na zhotovení opatření na vybraných loukách Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma formou přílohy, která je k nahlednutí v elektronické verzi na www.krnap.cz/zemedelstvi-0/.


Skrýt nabídku