Přeskočit na obsah


Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea – Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001704

Popis projektu

Krkonošské muzeum v Jilemnici je paměťovou institucí uchovávající poznatky o životě v Krkonoších, o osobě Jana Nepomuka hraběte Harracha a dějinách českého lyžování. Muzeum je situováno v budově bývalého hraběcího zámku a ve své sbírce spravuje přes 13,1 tis. sbírkových předmětů. V rámci projektu se počítá se doplněním zámecké expozice o hraběcí koupelnu, ochranou sbírkových předmětů prostřednictvím jejich digitalizace a vhodnějšího uložení v depozitářích.

Cílem projektu je rozšíření a ucelení zámecké expozice, zpřístupnění sbírek prostřednictvím
digitalizace, ochrana sbírkových předmětů vybavením depozitářů vhodným policovým regálovým systémem a zastíněním vybraných oken v budově zámku a v neposlední řadě zajištění zázemí pro badatelkou činnost.

V projektu budou realizovány tyto aktivity:

a) budování nových expozic
Opravou hraběcí koupelny bude doplněna a ucelena biografická expozice hraběte Jana Harracha - jedné z nejvýraznějších postav 2. poloviny 19. století, která sehrála mimo jiné velmi významnou roli v rozvoji Krkonoš. Doplněním zámeckého okruhu tak vznikne ucelená expozice s logickým rámcem.

b) pořízení nezbytného vybavení do depozitáře
Příruční depozitáře (celkem 6) v bývalé hospodářské budově hraběcího pivovaru budou vybaveny soustavami policových regálů, které jsou nezbytně nutné pro vhodné uložení sbírkových předmětů.
Pro práci se sbírkami bude jeden z depozitářů vybaven pracovním stolem a židlemi.

c) restaurování sbírkových předmětů
Restaurován bude obraz Kotel v Krkonoších významného českého krajináře Františka Kavána z roku 1895. Obraz je proveden temperami na plátně o rozměrech 200 x 480 cm a je umístěn ve vstupní hale schodiště Jilemnického zámku. Zároveň budou restaurovány tři plastiky Bohumila Kafky přibližně z roku 1900.

d) výstavba nezbytných objektů technického zázemí
V 1. nadzemním podlaží zámku bude zřízeno pracoviště pro badatele sloužící pro potřeby jejich odborné činnosti. Bude vybaveno nezbytným nábytkem (stůl + 2 židle), výpočetní technikou a pojízdným regálovým systémem.

e) digitalizace sbírky
Krkonošské muzeum v Jilemnici ve své sbírce eviduje více než 13 000 sbírkových předmětů. Díky digitalizací dojde se snížení manipulace s originály sbírkových předmětů. Tím bude eliminována jejich případná degradace a znehodnocení. Po digitalizaci budou sbírkové předměty snadněji dostupné badatelům a odborné veřejnosti.

Realizace projektu:

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Celkové náklady projektu činí 3 760 999 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Restaurování Kavánova mistrovského díla – Kotel v Krkonoších

Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici je domovem jedinečného výtvarného díla. Obraz Kotel v Krkonoších namaloval uznávaný český krajinář František Kaván jako oponu pro křížlické ochotníky. Od roku 1955, kdy byl obraz nalezen na půdě jednoho horského hostince, zdobí vstupní halu jilemnického zámku.

Restaurování Kavánova obrazu Kotel v Krkonoších je součástí projektu Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea – Jilemnice, který podpořila Evropská unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.Skrýt nabídku