organizacje wydziałowe
Dostępność

Fauna

Tetřívek obecný
Ježek východní
Prase divoké
Puštík obecný
Veverka obecná
Sýkora koňadra
Sýkora parukářka
Jelen evropský
Jestřáb lesní
Mlok skvrnitý
Puštík obecný
Samice srnce obecného
Křižák obecný
Mlok skvrnitý
Netopýr velký
Stádo jelena evropského
Brkoslav severní
Hýl obecný
Rys ostrovid
Sokol stěhovavý
Ťuhýk šedý
Jezevec lesní
Liška obecná
Babočka kopřivová
Slavík modráček tundrový
Čáp černý
Zlatohlávek zlatý