organizacje wydziałowe
Dostępność

Serwer map i GIS

Początek stosowania geograficznych systemów informatycznych (GIS) przez Dyrekcję KRNAP przypada na 1992 rok.

Serwer map i GIS

Początek stosowania geograficznych systemów informatycznych (GIS) przez Dyrekcję KRNAP przypada na 1992 rok. Od tego czasu GIS (oprogramowanie, systemy danych, narzędzia analityczne ...) stanowią integralny element wszystkich działań związanych z funkcjonowaniem instytucji tego rodzaju (realizacja działań w zakresie zaządzania, gospodarki leśnej, badań i rozwoju itp.).

GIS Dyrekcji KRNAP opiera się na zastosowaniu rozwiązań technologicznych przede wszystkim firmy ESRI. Podstawowym rozwiązaniem jest system ArcGIS, aktualnie w wersji 10.21.

Główny serwer map Dyrekcji KRNAP

Dyrekcja KRNAP obecnie posiada w zarządzaniu serwer map w oparciu o technologię ESRI ArcGIS Viewer for Flex pod adresem http://gis.krnap.cz/map/. Dane zamieszczone na serwerze są systematycznie aktualizowane. Znajdują się w nich interesujące informacje z takich dziedzin jak: Turystyka, Ochrona przyrody, Przyroda ożywiona, Zarząd lasu, Woda i Teren.