organizacje wydziałowe
Dostępność

Kontakty

Správa KRNAP
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

+420 499 456 111
+420 499 422 095 (FAX)
pl-
  • IČ: 00088455
  • DIČ: CZ00088455
ID datové schránky: ssxrbr7

Pohotovostní telefonní číslo: +420 737 211 113

  • Úřední hodiny sekretariátu orgánu státní správy:

pondělí a středa: 8.0017.00 hod. (nepřetržitě)
úterý, čtvrtek, pátek: 8.0011.00 hod. a 12.3014.00 hod.
Sekretariát je umístěn ve druhém patře hlavní budovy, č. dv. 226.

  • Úřední hodiny odborných pracovníků orgánu státní správy (úředních osob):

pondělí a středa: 8.0017.00 hod. (s přerušením na oběd)
V uvedené době lze činit podání ústně do protokolu, nahlížet do spisů, provádět konzultace s úředními osobami apod.

  • Kontakt pro média:

Mgr. Radek Drahný, MBA – vedoucí oddělení (tiskový mluvčí)
+420 499 456 310, +420 737 209 900, rdrahny@krnap.cz PL

Budova Správy KRNAP ve Vrchlabí
Budova Správy KRNAP ve Vrchlabí

Kierownictwo

Robin

PhDr. Robin Böhnisch

Ředitel Správy Krkonošského národního parku

Jakub

Mgr. Jakub Kašpar

Náměstek - vedoucí odboru vnějších vztahů

Hana

Ing. Hana Slavíčková

Náměstek - vedoucí odboru státní správy

Luděk

Mgr. Luděk Khol

Náměstek - vedoucí odboru vnitřních věcí

Václav

Ing. Václav Jansa

Náměstek - vedoucí odboru péče o národní park

Kontakty


Jméno
Kontakt
Pozice
Oddělení
Kamila Antošová
Odborný pracovník - fotograf
Pracoviště propagace
Ondřejka Bachtíková
Odborný pracovník - Útulek pro divoká poraněná zvířata
Oddělení ochrany přírody
Ing. Věra Baloušová
Metodik spisové služby
Pracoviště spisové služby
Andrea Bariaková
Odborný pracovník
Pracoviště Krkonošského muzea v Pasekách nad Jizerou
DiS. Pavel Bartoš
Lesní
Územní pracoviště Černý Důl
Mgr. Jiří Bašta
Redaktor
Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Marie Baštová
Redaktor - grafik
Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Mgr. Barbora Baštová
Právník
Oddělení právní
Jana Benčíková
Účetní
Pracoviště logistiky a autodopravy
Ing. Daniel Bílek
Odborný pracovník
Pracoviště ekologické výchovy
Bc. Blanka Bílková
Odborný pracovník (nelesní zeleň, památné stromy)
Odbor státní správy
Tomáš Blaha
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště informačního centra ve Špindlerově Mlýně
Ing. Jana Blažejová
Odborný pracovník
Odbor státní správy
Jindra Blažejová
Spisová manipulantka
Pracoviště spisové služby
Ing. Pavel Blažek
Odborný pracovník
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Petr Blažek, DiS.
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Martin Blažek
Lesní
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Ing. Antonín Blomer
Vedoucí územního pracoviště
Územní pracoviště Harrachov
Helena Blomerová
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště Expozice Šindelka v Harrachově
PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel Správy Krkonošského národního parku
Tomáš Brejša
Technik
Územní pracoviště Černý Důl
Mgr. Stanislav Březina, Ph.D.
Odborný pracovník – pověřený vedením oddělení MPP
Oddělení monitoringu a podkladů k péči
Tomáš Bulušek
Lesní
Územní pracoviště Harrachov
Jan Bureš
Lesní
Územní pracoviště Horní Maršov
Jitka Čechová
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště dřevovýroby
Pavel Čermák
Lesní
Územní pracoviště Harrachov
Jaroslav Červený
Truhlář
Pracoviště dřevovýroby
Mgr. Anna Čtvrtníková
Redaktor
Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Mgr. Jiří Cupák
Odborný pracovník
Kancelář ředitele
Bc. Kateřina Dobiášová
Odborný pracovník
Oddělení projektového řízení
Mgr. Markéta Dostálková
Odborný pracovník
Oddělení ochrany přírody
Mgr. Radek Drahný, MBA
Vedoucí oddělení - tiskový mluvčí
Oddělení styku s veřejností
Jiří Dvořák
Redaktor
Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Martin Dvořák
Lesní
Územní pracoviště Černý Důl
Eliška Dvořáková
Technik
Územní pracoviště Černý Důl
Jiří Erbrt
Referent informatiky - IT
Pracoviště informatiky a GIS
Petr Kryštof Erlebach
Mistr dopravy a odpadového hospodářství
Pracoviště logistiky a autodopravy
Ing. Lucie Exnerová
Účetní
Oddělení ekonomiky
Renata Fajfrová
Mzdová účetní
Oddělení personální a mzdové
Vítězslav Fejfar
Vedoucí pracoviště
Pracoviště logistiky a autodopravy
Ing. Zuzana Fejfarová
Odborný pracovník
Odbor státní správy
Ing. Jana Fejfarová
Odborný pracovník
Oddělení investic
Ing. Jakub Fišera
Odborný pracovník
Oddělení ochrany přírody
Ing. Jiří Forbelský
Referent správy majetku
Oddělení správy majetku
Ing. Petra Gašpariková
Technik
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Lada Gaudelová
Obsluha vrátnice
Pracoviště údržba a ostraha
Martin Gebrt
Technik
Územní pracoviště Harrachov
Mgr. Daniela Gluzová
Projektový pracovník
Oddělení ochrany přírody
Ing. Jiří Halíř
Odborný pracovník
Odbor státní správy
Tomáš Hamerník
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Horní Maršov
Ing. Jan Hanuš
Vedoucí územního pracoviště
Územní pracoviště Rezek
Ing. David Hanuš
Referent informatiky - GIS
Pracoviště informatiky a GIS
Ing. Mgr. Aneta Hanušová, Ph.D.
Odborný pracovník
Odbor státní správy
Mgr. Josef Harčarik
Odborný pracovník, zástupce vedoucího oddělení ochrany přírody
Oddělení ochrany přírody
Ludmila Harčariková
Odborný pracovník
Oddělení monitoringu a podkladů k péči
Bc. David Havel
Vedoucí pracoviště
Pracoviště informatiky a GIS
Petr Havlíček
Technik
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Mgr. Dušan Havlík
Vedoucí oddělení péče o lesní ekosystémy
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Ing. Zdeněk Hevák
Projektový pracovník - Management krkonošských luk
Oddělení ochrany přírody
Petr Hintner
Lesní
Územní pracoviště Horní Maršov
Bc. Petr Hlaváček
Technik
Územní pracoviště Horní Maršov
Ing. Jiří Hník
Odborný pracovník
Odbor státní správy
Bc. Dana Hniličková
Projektový pracovník
Oddělení ochrany přírody
Karel Hochman
Lesní
Územní pracoviště Rezek
Ing. Helena Hochmanová
Odborný pracovník
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Zdeněk Hofman
Referent investic
Oddělení investic
Ing. Jakub Hofman
Lesní
Územní pracoviště Černý Důl
Bc. Radek Hofmann
Odborný pracovník
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Mgr. Martin Holman
Vedoucí oddělení
Oddělení právní
Václav Holý
Lesní
Územní pracoviště Harrachov
Mgr. Viera Horáková
Vedoucí oddělení ochrany přírody
Oddělení ochrany přírody
Ing. Michael Hošek
Koordinátor zahraniční spolupráce
Odbor vnějších vztahů
Veronika Houdová
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště Krkonošského muzea v Jilemnici
Petr Hřebačka
Lesní
Územní pracoviště Horní Maršov
Bc. Iveta Hřebačková
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Martina Hrochová
Vedoucí oddělení
Oddělení personální a mzdové
Michaela Hrochová
Odborný pracovník
Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Zuzana Hýčová
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště informačního centra v Peci pod Sněžkou
Ing. Tomáš Janata
Odborný pracovník
Oddělení ochrany přírody
Jiří Janata
Lesní
Územní pracoviště Harrachov
Ing. Přemysl Janata, Ph.D.
Referent informatiky - GIS
Pracoviště informatiky a GIS
Ing. Klára Janatová
Projektový pracovník - Management krkonošských luk
Oddělení ochrany přírody
Ing. Václav Jansa
Náměstek - vedoucí odboru péče o národní park
Odbor péče o národní park
Ing. Lucie Jarošová
Referent správy majetku
Oddělení správy majetku
Mgr. Zdeněk Jašek
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Horní Maršov
JUDr. Jiří Jebavý
Právník
Odbor státní správy
Ing. Marek Jedlička
Lesní
Územní pracoviště Horní Maršov
Mgr. Tomáš Jedlička
Projektový pracovník
Oddělení ochrany přírody
Pavel Jindříšek
Lesní
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Pavel Jiřička
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Ing. Vladimír Jiřička
Vedoucí územního pracoviště
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Tomáš John
Odborný pracovník
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Jiří John
Lesní
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Mgr. Anna Josefovičová
Odborný pracovník - hydrobiolog
Oddělení ochrany přírody
Lenka Kalenská
Spisová manipulantka
Pracoviště spisové služby
Ing. Miroslav Kanta
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Harrachov
Mgr. Jakub Kašpar
Náměstek - vedoucí odboru vnějších vztahů
Odbor vnějších vztahů
Ing. Michaela Kavánová
Projektový pracovník - Management krkonošských luk
Oddělení ochrany přírody
Ing. Kamila Kernerová
Odborný pracovník
Odbor státní správy
Mgr. Luděk Khol
Náměstek - vedoucí odboru vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Ing. Bc. Irena Kholová, Ph.D.
Odborný pracovník
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Bc. Vladislava Kociánová
Organizační pracovník
Odbor státní správy
Mgr. Lucie Koďousková
Odborný pracovník
Pracoviště ekologické výchovy
Leona Kořínková
Účetní
Oddělení ekonomiky
Ing. Ladislava Koulová
Technik
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Ing. Pavel Kout
Vedoucí územního pracoviště
Územní pracoviště Horní Maršov
Jaroslav Kovář
Vedoucí pracoviště dřevovýroby
Pracoviště dřevovýroby
Radoslav Kracík
Lesní
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
RNDr. David Krause
Odborný pracovník
Oddělení monitoringu a podkladů k péči
Jana Krausová
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště Krkonošského muzea v Jilemnici
Markéta Kreislová
Referent investic
Oddělení investic
Aleš Kubát
Lesní
Územní pracoviště Černý Důl
Lenka Kubzová, DiS.
Organizační pracovník
Odbor státní správy
Karel Kučera
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Harrachov
Věra Kučerová
Účetní
Oddělení ekonomiky
Lucie Kuhová
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště informačního centra ve Špindlerově Mlýně
Mgr. Eva Kúřilová
Odborný pracovník
Oddělení právní
Irena Kuželová
Obsluha vrátnice
Pracoviště údržba a ostraha
Kateřina Kynčlová
Odborný pracovník
Oddělení právní
Leoš Lánský
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Rezek
Marie Lelková
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště informačního centra v Harrachově
Martin Lorenz
Elektrikář
Oddělení investic
Mgr. Lucie Lutzová
Pracoviště Krkonošského muzea v Jilemnici
Bc. Petr Mach
Technik
Územní pracoviště Rezek
Lenka Machačková
Účetní
Oddělení ekonomiky
Gabriela Machová
Mzdová účetní
Oddělení personální a mzdové
Ing. Štěpánka Machová
Odborný pracovník
Oddělení projektového řízení
Lenka Makovcová
Referent správy majetku
Oddělení správy majetku
Jana Malinovská
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště informačního centra v Peci pod Sněžkou
Iva Malinská
Účetní
Oddělení ekonomiky
Ing. Jiří Marek
Technik
Územní pracoviště Harrachov
Jiří Martínek
Řidič
Územní pracoviště Horní Maršov
Mgr. Hana Matěásková
Odborný pracovník
Oddělení ochrany přírody
Bc. Eva Matějíčková
Referent správy majetku
Oddělení správy majetku
Mgr. Jan Materna, Ph.D.
Odborný pracovník
Oddělení monitoringu a podkladů k péči
Ing. Aleš Mego
Technik BOZP
Kancelář ředitele
Václav Melicher
Lesní
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Ing. Libor Menoušek
Vedoucí územního pracoviště
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Bc. Jan Messner
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Pavel Metelka
Odborný pracovník
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Ing. Karolina Mikslová
Odborný pracovník - zoolog
Oddělení ochrany přírody
Mgr. Julie Mochowá
Odborný pracovník - Útulek pro divoká poraněná zvířata
Oddělení ochrany přírody
Diana Moníková
Organizační pracovník
Oddělení ochrany přírody
Ing. Petr Moravec
Odborný pracovník
Kancelář ředitele
Ing. Ondřej Moštěk
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Mgr. Eva Müllerová
Odborný pracovník
Pracoviště ekologické výchovy
Michal Nechanický
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Rezek
Irena Nesvadbová, DiS.
Archivář
Pracoviště spisové služby
Ing. Tomáš Nosek
Technik
Územní pracoviště Rezek
Bc. Marcela Nosková
Projektový pracovník
Oddělení ochrany přírody
Mgr. Jiří Novotný
Referent správy majetku
Oddělení správy majetku
Jiří Nykl
Truhlář
Pracoviště dřevovýroby
Kamila Nývltová
Odborný pracovník
Pracoviště ekologické výchovy
Jan Pačák
Referent informatiky - GIS
Pracoviště informatiky a GIS
Martin Pachl
Referent informatiky - IT
Pracoviště informatiky a GIS
David Papík
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Černý Důl
Roman Paulů
Referent majetkové správy
Oddělení investic
Oldřich Pavlínek
Truhlář
Pracoviště dřevovýroby
Bc. Oldřich Pažout
Vedoucí oddělení správy majetku
Oddělení správy majetku
Pavel Pekař
Lesní
Územní pracoviště Harrachov
Ing. Hana Pelikánová
Projektový pracovník - Management krkonošských luk
Oddělení ochrany přírody
Leona Petříková
Provozně ekonomický pracovník
Oddělení ekonomiky
Ing. Luboš Plecháč
Odborný pracovník
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Ing. Jiří Pohl
Referent investic
Oddělení investic
Ivana Pokorná
Organizační pracovník
Odbor vnitřních věcí
Ing. Jana Poskerová
Účetní
Oddělení ekonomiky
Ing. Libor Preissler
Odborný pracovník
Odbor státní správy
Mgr. Lucie Procházková
Projektový pracovník - Management krkonošských luk
Oddělení ochrany přírody
Ing. Michal Prouza
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Bc. Aleš Ramach
Lesní
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Jiřina Reguliová
Organizační pracovník
Kancelář ředitele
MgA. Jaroslav Rejdák
Technik
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Ing. Roman Rejzek
Provozní inspektor
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Ing. Pavla Ságnerová
Odborný pracovník
Pracoviště ekologické výchovy
Ladislav Sedláček
Referent investic
Oddělení investic
Vladimír Seifert
Lesní
Územní pracoviště Rezek
Pavel Seifert
Lesní
Územní pracoviště Rezek
Mgr. Jana Seifertová
Redaktor
Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Martin Šikola
Lesní
Územní pracoviště Rezek
Jan Šimek
Lesní
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Ing. Michal Skalka
Vedoucí pracoviště
Pracoviště ekologické výchovy
Mgr. Andrea Skalníková
Odborný pracovník
Oddělení ochrany přírody
Brigita Slachová
Pracoviště údržba a ostraha
Ing. Petr Slavíček
Odborný pracovník
Odbor státní správy
Ing. Hana Slavíčková
Náměstek - vedoucí odboru státní správy
Odbor státní správy
Karel Slavík
Truhlář
Pracoviště dřevovýroby
Ing. Lucie Šlechtová
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Petr Šmidberský
Lesní
Územní pracoviště Rezek
Ing. Eva Sochorová
Odborný pracovník - webmaster
Pracoviště propagace
Zdeněk Šorf
Mechanik - údržbář, strojař
Pracoviště dřevovýroby
Alena Součková
Účetní
Oddělení ekonomiky
Tomáš Špacír
Lesní mechanizátor
Územní pracoviště Černý Důl
Mgr. Petra Šťastná, Ph.D.
Odborný pracovník
Oddělení ochrany přírody
Bc. René Štefan
Lesní
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Ing. Jana Steklá
zástupce vedoucí OSS / odborný pracovník (druhová ochrana, dopra
Odbor státní správy
Michal Štěpánek, DiS.
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Černý Důl
Bc. Pavel Štěpánek
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Rezek
Ing. Dagmar Stolínová
Odborný pracovník
Odbor státní správy
Jana Štulíková
Účetní
Pracoviště logistiky a autodopravy
Mgr. Andrea Svobodová
Odborný pracovník
Oddělení ochrany přírody
Edita Svobodová
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště Expozice Šindelka v Harrachově
Ing. Josef Taláb
Vedoucí oddělení projektového řízení
Oddělení projektového řízení
Jaroslava Tauchmanová
Vedoucí oddělení ekonomiky
Oddělení ekonomiky
Tereza Tauchmanová
Kurátor sbírkových předmětů
Pracoviště Krkonošského muzea v Jilemnici
Mgr. Jana Tesařová
Šéfredaktorka
Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Mgr. Pavel Tlachač
Projektový pracovník - Management krkonošských luk
Oddělení ochrany přírody
Mgr. Klára Tlachačová
Projektový pracovník - Management krkonošských luk
Oddělení ochrany přírody
Ing. Martin Tondr
Interní auditor
Interní auditor
David Tulach
Dřevař, traktorista
Územní pracoviště Černý Důl
Bc. Jiří Tureček
Odborný pracovník
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Bc. David Ulrych
Vedoucí pracoviště Krkonošského muzea v Jilemnici
Pracoviště Krkonošského muzea v Jilemnici
Ing. Pavel Urban
Lesní
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Radomír Vacek
Lesní
Územní pracoviště Černý Důl
Ing. Tomáš Valer
Technik
Územní pracoviště Horní Maršov
Jaroslav Vaníček
Lesní
Územní pracoviště Rezek
Petr Vávra
Lesní
Územní pracoviště Horní Maršov
Alena Vejnarová
Obsluha vrátnice
Pracoviště údržba a ostraha
Radek Veselý
Lesní
Územní pracoviště Horní Maršov
Ivana Veverková
Provozně ekonomický pracovník
Pracoviště informačního centra v Harrachově
Ota Vihan
Lesní
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Bc. Martin Vlášek
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Horní Maršov
Petr Volf
Lesní
Územní pracoviště Černý Důl
Eva Vondrová
Průvodce
Pracoviště Krkonošského muzea v Pasekách nad Jizerou
Ing. Štěpán Votava
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Černý Důl
Vladimíra Vydrová
Organizační pracovník
Odbor péče o národní park
Bc. Jonáš Wenzl
Digitalizítor
Oddělení monitoringu a podkladů k péči
Mgr. Martin Witkowski
Odborný pracovník
Pracoviště Krkonošského muzea v Jilemnici
Ing. Jan Zapadlo
Lesní
Územní pracoviště Harrachov
Miloš Zaplatílek
Truhlář
Oddělení investic
Ing. Hubert Závodský
Vedoucí územního pracoviště
Územní pracoviště Černý Důl
Leoš Zavřel
Strážce ochrany přírody
Územní pracoviště Harrachov
Pavel Zázvorka
Lesní
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Blanka Zázvorková
Vedoucí Oddělení péče o návštěvníky
Oddělení péče o návštěvníky
Martin Zděnek
Lesní
Územní pracoviště Černý Důl
Petra Zdržálková
Odborný pracovník
Oddělení projektového řízení
Josef Zilvar
Lesní
Územní pracoviště Horní Maršov

Struktura organizacyjna

Kancelář ředitele

Kancelář ředitele

Jiřina Reguliová
Organizační pracovník
+420499456311
+420737225454

Oddělení právní

Kateřina Kynčlová
Odborný pracovník
+420499456338
+420737217170

Odbor státní správy

Odbor státní správy

Ing. Hana Slavíčková
Náměstek - vedoucí odboru státní správy
+420499456512
+420737225480

Odbor péče o národní park

Odbor péče o národní park

Ing. Václav Jansa
Náměstek - vedoucí odboru péče o národní park
+420499456417
+420605205889

Oddělení monitoringu a podkladů k péči

Mgr. Jan Materna Ph.D.
Odborný pracovník
+420499456726
+420737225419

Oddělení péče o lesní ekosystémy

Mgr. Dušan Havlík
Vedoucí oddělení péče o lesní ekosystémy
+420499456220
+420731190243

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Mgr. Luděk Khol
Náměstek - vedoucí odboru vnitřních věcí
+420499456612
+420737217101

Oddělení správy majetku

Bc. Oldřich Pažout
Vedoucí oddělení správy majetku
+420499456424
+420737225495

Oddělení projektového řízení

Ing. Josef Taláb
Vedoucí oddělení projektového řízení
+420499456416
+420736752238

Oddělení personální a mzdové

Martina Hrochová
Vedoucí oddělení
+420499456616
+420737225401

Oddělení ekonomiky

Jaroslava Tauchmanová
Vedoucí oddělení ekonomiky
+420499456615

Odbor vnějších vztahů

Odbor vnějších vztahů

Mgr. Jakub Kašpar
Náměstek - vedoucí odboru vnějších vztahů
+420499456314
+420724175927

Oddělení styku s veřejností

Mgr. Radek Drahný MBA
Vedoucí oddělení - tiskový mluvčí
+420499456310
+420737209900

Oddělení péče o návštěvníky

Blanka Zázvorková
Vedoucí Oddělení péče o návštěvníky
+420499456710
+420605235190