organizacje wydziałowe
Dostępność

Regulamin zwiedzania

Misją Karkonoskiego Parku Narodowego (zwanego dalej „KRNAP”) jest, oprócz realizacji długoterminowych celów ochronnych KRNAP, także wykorzystywanie tego terenu do turystycznego użytku przyjaznego naturze, w sposób niekolidujący z z długoterminowymi celami ochronnymi KRNAP.

W niniejszym regulaminie zwiedzania podane są warunki ograniczeń oraz wykaz czynności turystycznych i rekreacyjnych zabronionych lub ograniczonych przez przepisy prawa (np. ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu, ustawa o lasach, ustawa o łowiectwie), środki o charakterze ogólnym (np. wyznaczenie obszarów cichych KRNAP) lub decyzje wydane na podstawie ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu lub innych przepisów prawa.