resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Návštěvní řád

Posláním Krkonošského národního parku (dále jen „KRNAP“) je kromě naplňování dlouhodobých cílů ochrany KRNAP rovněž využití tohoto území k přírodě šetrnému turistickému využití, a to způsoby, které nejsou v rozporu s dlouhodobými cíli ochrany KRNAP.

V tomto návštěvním řádu jsou zveřejněny podmínky omezení a výčet turistických a rekreačních činností, které jsou na území KRNAP zakázány nebo omezeny právními předpisy (např. zákonem o ochraně přírody a krajiny, zákonem o lesích, zákonem o myslivosti), opatřeními obecné povahy (např. stanovení klidových území KRNAP) nebo rozhodnutími vydanými podle zákona o ochraně přírody a krajiny nebo jiných právních předpisů.

Upozornění

Na území KRNAP a jeho ochranného pásma se využívají různá automatizovaná záznamová zařízení zachycující fotografie a videa. Zejména se jedná o fotopasti, které jsou využívány v rámci fotomonitoringu zvířat, dále pak kamerový telematický systém, který zaznamenává a vyhodnocuje vozidla projíždějící územím KRNAP. V odůvodněných a konkrétních případech využívají záznamová zařízení také pracovníci stráže přírody Správy KRNAP při řešení přestupků.