resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Příroda

Krkonoše jsou izolovaným horským ostrovem uprostřed nížin a pahorkatin střední Evropy. V režii přírodních zákonů a procesů, nebo v průběhu několik staletí trvajícího hospodářského využívání zdejší krajiny člověkem, se zde vytvořila výjimečně pestrá mozaika prostředí – krkonošské lesy, louky a mokřady na úpatích a svazích hor, květnaté horské louky, vysokohorské trávníky a lišejníková tundra nejvyšších hřebenů.