resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Přírodní poměry

Krkonoše jsou jedním z nejvýznamnějších center geobiodiverzity České republiky. Jejich výjimečná poloha uprostřed evropských nížin a pahorkatin umožnila, že v průběhu přirozeného vývoje tady vznikla neobyčejně pestrá mozaika vysokohorského a severského reliéfu, která podmínila vznik neméně pestrého světa rostlin, živočichů a jejich společenstev. Existence krkonošské arkto-alpínské tundry činí z Krkonoš výjimečný ostrov severské a vysokohorské přírody uprostřed Evropy.