resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Větro-horopisné systémy

Tento přírodní fenomén poprvé pro světovou vědu popsal v Krkonoších prof. Jan Jeník. Teorie větro-horopisných (anemo-orografických) systémů vysvětluje pozoruhodnou souhru přírodních sil – větru, sněhu, lavin a dávných ledovců, která se projevuje v zákonitém uspořádání živé přírody návětrných a závětrných svahů pohoří a podmiňuje mimo jiné unikátní bohatství krkonošských botanických zahrádek.

Sněžné jámy
Sněžné jámy

Větrné proudy, stoupající návětrnými údolími Mumlavy, Bílého Labe nebo Dolského potoka, zvyšují díky zužujícím se profilům údolí svou rychlost, a to i při proudění nad náhorními plošinami Labské, Pančavské, Bílé a Čertovy louky. Silné větrné proudy pak přepadají za vzniku mohutných turbulencí do závětří ledovcových karů Kotelních, Labských, Sněžných a Studniční jam, do Úpské jámy či jam Stawů. Po tisíciletí proudí tyto lokální větry stále stejnými cestami a zásadním způsobem tak ovlivňují rozmísťování dešťových a sněhových srážek a tvorbu sněhových lavin. Lavinové svahy jsou proto trvale bezlesé, je zde světlo, slunce, závětří a dostatek vlhkosti z dlouhodobě ležících sněhových polí. Větry však transportují z návětří do závětří také semena rostlin, drobné živočichy a částečky půdy z blízkých i vzdálenějších míst. V závětří ledovcových karů tak funguje jakési „biologické smetiště“, tvořené nejpestřejší přírodou z celého pohoří. V odborné literatuře je tento fenomén označován termínem anemo-orografické systémy (větrohoropisné soustavy). Byl objeven a podrobně popsán pro světovou vědu právě zde, v Krkonoších.

Model rozložení A-O systému v údolí Bílého Labe

Model rozložení A-O systému v údolí Bílého Labe