resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Správa KRNAP

Posláním Správy Krkonošského národního parku je zajistit uchování a zlepšení přírodního prostředí na svěřeném území, zejména ochranu či obnovu samořídicích funkcí přírodních systémů, přísnou ochranu krkonošské flóry a fauny, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů a využití Krkonoš k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.

Zřízení Krkonošského národního parku

Krkonošský národní park (dále jen KRNAP) byl na základě zákona č. 40/1956 Sb. vyhlášen v roce 1963 vládním nařízením č. 41/1963 Sb., o zřízení Krkonošského národního parku. Ochranné pásmo KRNAP bylo vyhlášeno až následně, a to nařízením vlády ČSR č. 58/1986 Sb., o ochranném pásmu Krkonošského národního parku.

Od 10. 5. 1991 do 1. 6. 2017 byl KRNAP, a to včetně ochranného pásma, vymezen nařízením vlády České republiky č. 165/1991 Sb. ze dne 20. 3. 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanovují podmínky jeho ochrany.

Od 1. 6. 2017 jsou hranice KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně předmětů ochrany národního parku, vymezeny v příloze č. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a to shodně s vládním nařízením.

Základní ochranné podmínky národních parků v podobě zakázaných činností jsou uvedeny v § 16 zákona o ochraně přírody a krajiny. Bližší ochranné podmínky KRNAP, které mají podobu činností vázaných na souhlas orgánu ochrany přírody, jsou obsaženy v § 16b téhož zákona.

Ochrana národního parku je zajištěna i dalšími právními instituty obsaženými v zákoně o ochraně přírody a krajiny, např. závazným určením ochranného režimu jednotlivých zón (§ 18a), vymezením klidových území (§ 17) či omezením nakládání s lesy (§ 22, §22a) a zemědělskými pozemky (§ 22b) na území národního parku. K projednání a posouzení všech důležitých dokumentů je zřízena Rada národního parku (§22), která zajišťuje participaci veřejnosti na řízení národního parku. Zásady péče (§ 38a) jsou základním koncepčním odborným dokumentem ochrany přírody, který stanoví postup a způsob naplňování cílů národního parku a jeho poslání.

Úřední hodiny správního úřadu – orgánu státní správy

 • Úřední hodiny sekretariátu orgánu státní správy:

pondělí a středa: 8.0017.00 hod. (nepřetržitě)
úterý, čtvrtek, pátek: 8.0011.00 hod. a 12.3014.00 hod.
Sekretariát je umístěn ve druhém patře hlavní budovy, č. dv. 226.

 • Úřední hodiny odborných pracovníků orgánu státní správy (úředních osob):

pondělí a středa : 8.0017.00 hod. (s přerušením na oběd)
V uvedené době lze činit podání ústně do protokolu, nahlížet do spisů, provádět konzultace s úředními osobami apod.

Podatelna

 • Úřední hodiny podatelny: pondělí až pátek (6.0017.00)
   
 • Podatelna Správy KRNAP je umístěna společně s vrátnicí v hlavní budově ve Vrchlabí, Dobrovského 3.
   
 • E-mailová adresa pro elektronická podání:
  elpodatelna(zavináč)krnap.cz (podání s elektronickým podpisem)
   
 • Elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem jsou předána ke zpracování automaticky.
   
 • Elektronická podání bez zaručeného elektronického podpisu, na jejichž vyřízení se vztahuje správní řád, je nutno do 5 dnů (§ 37 odst. 4 zak. č. 500/2004 Sb.) potvrdit, případně doplnit písemně nebo ústně do protokolu.