resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Letní aktivity

Posláním Krkonošského národního parku je kromě uchování a zlepšení přírodního prostředí daného území, rovněž využití tohoto území k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.

Aby bylo toto poslání naplněno, je třeba se na území národního parku chovat v souladu nejen se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ale také v souladu s návštěvním řádem.