resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Hipoturistika

Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázána jízda na koních mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.

V Krkonoších můžete vzácně potkat i vlka. Je to vrcholový predátor, vůči člověku plachý, mladí vlci ale mohou být zvědaví. Pohybujte se po značených trasách, psy mějte na vodítku a v případě setkání zachovejte klid. Vlk se pravděpodobně nepřiblíží na víc než na 30 metrů, pokud si ho vůbec všimnete. Nepřibližujte se k nim, nijak je nelákejte, ani se nepokoušejte je krmit. Dejte jim čas a prostor zmizet.