resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Mapový server a GIS

Počátek využívání geografických informačních systémů (GIS) na Správě KRNAP se datuje již do roku 1992.

Počátek využívání geografických informačních systémů (GIS) na Správě KRNAP se datuje již do roku 1992. Za tu dobu se GIS (software, datové sady, analytické nástroje...) stal nedílnou součástí všech činností souvisejících s fungováním instituce tohoto druhu (výkon státní správy, lesní hospodářství, věda a výzkum atd.).

GIS Správy KRNAP je založen na používání technologií především firmy ESRI. Základním kamenem je systém ArcGIS, v současnosti ve verzi 10.21.

Hlavní mapový server Správy KRNAP

Správa KRNAP v současné době provozuje mapový server založený na technologii ESRI ArcGIS Viewer for Flex na adrese http://gis.krnap.cz/map/. Obsah tohoto mapového serveru je pravidelně aktualizován. Na serveru najdete zajímavé vrstvy z oborů: Turismus, Ochrana přírody, Živá příroda, Management lesa, Voda a Území.