resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Metadatový katalog MIcKA

Metainformační katalog MIcKA je aplikace určená pro ukládání, údržbu a publikování popisných informací o geografických datech. Tento katalog je kompatibilní s nejnovějším standardem pro geografická metadata ISO 19115, který je závazný nejen pro naši republiku, ale je metadatovým standardem i v rámci evropských systémů.

MIcKA přináší uživatelům možnost získání komplexních popisných informací o geografických datových sadách Správy KRNAP.

Vlastnosti systému MIcKA:

  • plná implementace standardu ISO 19115 pro metadata prostorových dat
  • rozšiřitelnost metadat o další uživatelské položky
  • možnosti implementace dalších standardů (např. Dublin Core)
  • integrace s mapovými aplikacemi
  • vícejazyčné prostředí
  • kontextová nápověda při vyplňování metadatových položek
  • webové prostředí pro pořizování a údržbu metadat
  • zobrazení metadatového záznamu v podobě HTML stránky nebo v XML dle normy ISO 19139
  • vyhledávání záznamů podle kategorie, klíčových slov, výřezu a časového rozsahu