resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Ekovýchova

Programy ekologické výchovy Správy Krkonošského národního parku jsou zaměřeny na Krkonošský národní park, nikoli obecnou environmentalistiku z učebnic. Jsou určeny všem cílovým skupinám a vysvětlují, co je v Krkonoších tak vzácného, že je zde Krkonošský národní park, co jej nejvíc ohrožuje a jak může každý návštěvník pomoci uchovat zdejší křehkou přírodu.

V nabídce máme vzdělávací programy v terénu, ve školách a od ledna 2014 také v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí. Nechybí ani vedené exkurze z cyklu Nás učí příroda, teoretické semináře i praktické workshopy.