resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Poskytování dat

Správa KRNAP poskytuje vybraná data z geografického informačního systému zdarma pro studijní, vědecké a jiné nekomerční použití, a to na základě písemné či elektronické žádosti, která musí obsahovat následující údaje:

  • účel, ke kterému budou data použita (název práce, díla, grantu, projektu atp.)
  • seznam požadovaných vrstev (k dispozici metainformační katalog MIcKA)
  • konkrétně specifikovaný územní rozsah (např. celá oblast KRNAP, pouze první zóna, pouze vybraná katastrální území, vybrané listy map SMO5 apod.)
  • technická specifikace (formát dat, souřadný systém) – naše data jsou uložena a poskytována ve formátech podporovaných systémem ArcGIS firmy ESRI (Geodatabase, SHP) a v souřadném systému S-JTSK
  • kompletní kontakt na žadatele (jméno a příjmení žadatele, název instituce, poštovní adresa, e-mail, telefon)

Na základě takto strukturované žádosti bude zhotovena smlouva o poskytnutí a užití digitálních dat, kterou žadatel podepíše nejpozději při osobním převzetí dat nebo předem (po zaslání pozemní poštou), pokud není možné nebo účelné osobní převzetí. Podpisem této smlouvy se žadatel zavazuje dodržet všechna ustanovení v ní uvedená.

Pokud data nemohou být k žadateli doručena prostřednictvím Internetu a je nutné (nebo vhodnější) fyzické paměťové médium typu CDROM, USB Flash disk apod., je na žadateli, aby si takové médium opatřil nebo Správě KRNAP uhradil náklady na jeho pořízení.

Vážní zájemci nechť se s žádostí obrací písemně na adresu:
Správa KRNAP
Pracoviště informatiky
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Tel: 499 456 285-6
E-mail: gis(zavináč)krnap.cz

Upozornění:
1. Neúplné nebo nepřesně formulované žádosti, stejně jako žádosti bez uvedeného kompletního kontaktu budou ignorovány.
2. Správa KRNAP si vyhrazuje právo neposkytnout v odůvodněných případech některé datové sady (data chráněná autorskými právy, data citlivá z hlediska ochrany přírody apod.)