resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Monitoring a výzkum

Krkonoše jsou přírodovědně výjimečně bohatým pohořím, kde se odehrávaly a odehrávají pozoruhodné vývojové procesy. Jejich poznávání vzrušovalo vědeckou veřejnost v celé střední Evropě. V průběhu půl tisíciletí se Krkonoše staly doslova vědeckou dílnou českých, slezských a později německých a polských univerzit.

Jen za posledních 60 let existence obou národních parků bylo napsáno kolem šesti tisíc vědeckých článků a knih, které nebývale rozšířily starší vědeckou literaturu. Bez nadsázky lze tvrdit, že Krkonoše patří k nejprobádanějším pohořím Evropy.

Vědecký výzkum v Krkonoších stále intenzivně pokračuje. Je ovlivněn všeobecným pokrokem ve vědách, aktuálními vědeckými tématy a logickým pokračováním dlouhodobého zájmu badatelů o malé pohoří s velehorskými prvky.