resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Konference a semináře

Důležitou součástí etiky vědecké práce je i včasné zveřejnění informací o získaných poznatcích – nezbytný předpoklad pro jejich využití v praxi. Vedle publikací v odborném tisku patří k nejrychlejším způsobům zejména prezentace výsledků na národních či mezinárodních seminářích a konferencích.

Správa KRNAP a Dyrekcja KPN proto v pravidelných tříletých intervalech organizují konference s názvem Krkonoše: příroda a lidé (dříve Geoekologické problémy Krkonoš), jejichž hlavním cílem je prezentace a aktualizace soudobých poznatků o přírodě a krajině Krkonoš.

Vedle tohoto tříletého cyklu se každoročně uskutečňuje řada dalších odborných akcí souvisejících zejména s výsledky realizovaných projektů, kde jsou soudobé poznatky o Krkonoších prezentovány.