resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Studentská konference Krkonoše – tundra v srdci Evropy (2015)

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem České republiky. Druhová rozmanitost krkonošské květeny a fauny je největší ze všech okolních středoevropských pohoří. Díky unikátním přírodním podmínkám se v Krkonoších vytvořila a uchovala oblast arkto-alpínské tundry, která je přírodní klenotnicí toho nejcennějšího, s čím se lze v našich horách setkat.

O víkendu 24.–25. října 2015 proběhla  v rámci projektu Krkonoše – člověk a příroda na Richtrových Boudách konference, která byla věnována tomuto nejvýznamnějšímu fenoménu Krkonoš – arkto-alpínské tundře. Konference se zúčastnili studenti přírodních oborů z různých vysokých škol.

Pozvánka: Krkonoše – Tundra v srdci Evropy (jpg 284 kB)

Program konference (pdf 68 kB)

Prezentace ke stažení:

  • Arkto-alpínská tundra Krkonoš (Jan Štursa) – pdf 7,7 MB
  • Tundra v Krkonoších ve vazbě na neživou přírodu (Milena Kociánová) – pdf 5 MB
  • Flora a vegetace krkonošské tundry (Jan Štursa) – pdf 4,7 MB
  • Fauna krkonošské tundry (Jan Vaněk) – pdf 4,5 MB
  • Lišejníky krkonošské tundry (Josef Halda) – pdf 9,7 MB
  • Mechorosty krkonošské tundry (Jan Kučera) – pdf 4,8 MB
  • Stopy člověka v krkonošské tundře/Problémy a jejich řešení (Jan Štursa, Jan Vaněk, Irena Hubálková) – pdf 2,3 MB
  • Management kleče v Krkonoších (Josef Harčarik, Jan Vaněk) – pdf 4,2 MB
  • Výzkumné aktivity v KRNAP (Irena Hubálková) – pdf 3 MB

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (http://www.eeagrants.cz/)
V rámci programu CZ 02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu