resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Správa KRNAP

Ochranu přírody na území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně výkonu státní správy, zajišťuje Správa Krkonošského národního parku, příspěvková organizace.

Znění opatření Ministerstva životního prostředí č. 18/17, kterým se vydává úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace, je k dispozici zde.

Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí hospodářskou činnost v lesích.