resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data a registr smluv

Zde najdete údaje o aktivních smlouvách Správy KRNAP a fakturách k nim vystaveným.