resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Organizační struktura

Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí hospodářskou činnost v lesích.

Posláním Správy je zajistit uchování a zlepšení přírodního prostředí NP a jeho OP, zejména ochranu či obnovu samořídicích funkcí přírodních systémů, přísnou ochranu krkonošské flóry a fauny, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů a využití území NP a OP k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.

Organizace je členěna na pět samostatných odborů:

 • Kancelář ředitele
 • Odbor péče o národní park
 • Odbor státní správy
 • Odbor vnějších vztahů
 • Odbor vnitřních věcí

Odbor státní správy

Ing. Hana Slavíčková, náměstek ředitele, vedoucí odboru státní správy
telefon: +420 499 456 512, email: hslavickova(zavináč)krnap.cz

Kancelář ředitele

Jiřina Reguliová, asistentka ředitele
telefon: +420 499 456 311, email: jreguliova(zavináč)krnap.cz

Oddělení právní
Kateřina Kynčlová, organizační pracovnice
telefon: +420 499 456 338, email: kkynclova(zavináč)krnap.cz

Odbor péče o národní park

Ing. Václav Jansa, náměstek ředitele, vedoucí odboru péče o NP
telefon: +420 499 456 417, email: vjansa(zavináč)krnap.cz

 

Oddělení ochrany přírody

Mgr. Jan Materna, Ph.D., vedoucí oddělení
telefon: +420 499 456 423, email: jmaterna(zavináč)krnap.cz

Oddělení péče o lesní ekosystémy

Mgr. Dušan Havlík, vedoucí oddělení
telefon: + 420 499 456 220, email: dhavlik(zavináč)krnap.cz

 • Územní pracoviště Harrachov – Ing. Blomer Antonín
  Harrachov čp. 325, tel.: 481 528 105
 • Územní pracoviště Rezek – Ing. Jan Hanuš
  Vítkovice čp. 176, tel.: 481 582 723
 • Územní pracoviště Špindlerův Mlýn – Ing. Menoušek Libor
  Špindlerův Mlýn čp. 275, tel.: 499 433 175
 • Územní pracoviště Černý Důl – Ing. Závodský Hubert
  Rudník čp. 58, tel.: 499 440 422
 • Územní pracoviště Pec pod Sněžkou – Ing. Jiřička Vladimír
  Pec pod Sněžkou čp. 145, tel.: 499 896 214
 • Územní pracoviště Horní Maršov – Ing. Kout Pavel
  Horní Maršov čp. 111, tel.: 499 871 102

Odbor vnitřních věcí

Mgr. Luděk Khol, náměstek ředitele, vedoucí odboru vnitřních věcí
telefon: +420 499 456 612, email: lkhol(zavináč)krnap.cz

Oddělení ekonomiky
Jaroslava Tauchmanová, zástupce hlavní účetní
telefon: +420 499 456 615, email: jtauchmanova(zavináč)krnap.cz
Oddělení správy majetku
Bc. Oldřich Pažout
telefon: +420 499 456 425, email: opazout(zavináč)krnap.cz
Oddělení služeb
Mgr. Luděk Khol, náměstek ředitele, vedoucí odboru vnitřních věcí
telefon: +420 499 456 612, email: lkhol(zavináč)krnap.cz
Oddělení investic
Ing. Pavel Sittek, vedoucí oddělení investic
telefon: +420 499 456 624, email: psittek(zavináč)krnap.cz
Oddělení projektového řízení
Ing. Josef Taláb, vedoucí oddělení
telefon: +420 499 456 416, email: jtalab(zavináč)krnap.cz
Oddělení personální a mzdové
Martina Hrochová, vedoucí oddělení
telefon: +420 499 456 616 email: mhrochova(zavináč)krnap.cz

Odbor vnějších vztahů

Mgr. Jakub Kašpar, náměstek ředitele, vedoucí odboru vnějších vztahů
telefon: +420 499 456 314, email: jkaspar(zavináč)krnap.cz

Oddělení styku s veřejností
Mgr. Radek Drahný, vedoucí oddělení, tiskový mluvčí
telefon: +420 499 456 310, email: rdrahny(zavináč)krnap.cz
Oddělení péče o návštěvníky
Blanka Zázvorková, vedoucí oddělení
telefon: +420 499 456 710, email: bzazvorkova(zavináč)krnap.cz

Pracoviště informačních center – Ing. Alena Tondrová, vedoucí pracovišť
  telefon: +420 499 456 217, email: atondrova(zavináč)krnap.cz
    • IC Harrachov
    • IC Špindlerův Mlýn
    • IC Pec pod Sněžkou
Hlavní informační centrum Vrchlabí
Krkonošské muzeum Vrchlabí
Krkonošské muzeum Jilemnice
Krkonošské muzeum Paseky nad Jizerou.
Expozice Šindelka