resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonošské muzeum Jilemnice

Najdete jej v budovách neorenesančního zámku, barokního pivovaru a zahradního domku v centru města Jilemnice.

Zámek v Jilemnici, ve kterém se nachází expozice Krkonošského muzea Jilemnice. Další expozice jsou umístěny v přilehlém barokním pivovaru a zahradním domku.
Zámek v Jilemnici, ve kterém se nachází expozice Krkonošského muzea Jilemnice. Další expozice jsou umístěny v přilehlém barokním pivovaru a zahradním domku.

O státních svátcích v pondělí 1. a 8. května 2023 bude muzeum otevřeno v běžné otevírací době. Těšíme se na návštěvu!

Návštěvní doba
září – červen út–ne 8.00–12.00 13.00–16.00
červenec – srpen út–ne 9.00–12.00 13.00–17.00

Prohlídka trvá 60 – 90 minut, počet osob ve skupině až 45, možno procházet i volně bez průvodce (s výjimkou mechanického betlému a zámecké expozice). Prodej suvenýrů a publikací.

Ukázky mechanického betlému Jáchyma Metelky
září – červen 9.00, 10.00, 11.15, 14.00, 15.15
červenec – srpen 10.00, 11.15, 14.00, 15.00, 16.15

Po ukázkách mechanického betlému následují komentované prohlídky zámecké expozice.
Pouštění orchestrionu vždy v 11.00 a 15.00 (platí od 17. března 2023).

Vstupné
plné 100 Kč
zvýhodněné 50 Kč
rodinné 200 Kč
Vstupné na výstavy
plné  50 Kč
zvýhodněné  30 Kč

Zvýhodněné vstupné: děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTP
Rodinné vstupné: 2 dospělí a max. 3 děti

Historie

Muzeum bylo založeno v roce 1891 v souvislosti s přípravami na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. Rozhodující zásluhu na jeho vybudování měl ředitel dívčích škol Jáchym Metelka. První expozice se nacházela právě v bývalé dívčí škole, později se muzeum několikrát stěhovalo a od roku 1953 sídlí v zámeckém areálu. V roce 1979 se stalo zařízením Správy Krkonošského národního parku a od roku 2013 je provozováno společně s městem Jilemnice. Expozice jsou umístěny v zámku, bývalém pivovaru a zahradním domku.

Historicko-etnografická expozice

Přibližuje historii západních Krkonoš od velké kolonizace ve 13. století do 20. století a soustřeďuje se na Jilemnici jako přirozené centrum obchodu a řemesel. Unikátní je soubor 33 pohřebních štítů zdejších cechů z 1. poloviny 19. století či lněná příze – 296 metrů ručně předeného vlákna váží pouze 1 gram. V zařízené tkalcovské světnici se nachází také unikátní betlém Jáchyma Metelky z let 1883–1913. Původní mechanismus pohybuje 142 figurkami, které předvádějí 350 druhů pohybů, vše za doprovodu zvukových efektů.

Bílou stopou – kapitoly z dějin českého lyžování do roku 1938

Expozice zachycuje vývoj lyžování od zavedení lyží do českých zemí až do roku 1938. Pozornost je věnována také německému lyžování v Čechách. Vše je zarámováno do evropského kontextu tak, aby dobře vynikla pozice našich lyžařů (českých i německých) v mezinárodních souvislostech. Hodnota expozice spočívá především v tom, že je pestrou mozaikou z dějin lyžování. K nejoblíbenějším exponátům patří mohutné selské saně, dále pak saně rohačky. Velmi cenné jsou samozřejmě nejstarší lyže, jedinečné kolorované snímky z konce 19. století a medaile, jež svou krásou připomínají šperky. Působivé jsou např. figuríny v dobovém lyžařském oblečení. A dalších zajímavostí je opravdu spousta.

V expozici se promítá sedmiminutový němý film z roku 1926, který skvěle zachycuje velké lyžařské závody v Jilemnici. Expozice je umístěna v historicky cenných sálech starého panského pivovaru, jimž současnou podobu na sklonku 19. století vtisknul Jan hrabě Harrach, šlechtic, který do Jilemnice přivezl první lyže.

Ze života českého kavalíra

Zámecká expozice přibližuje rod Harrachů, především Jana Nepomuka hraběte Harracha (1828–1909), který se zasloužil o rozvoj české kultury a hospodářství. Lze si prohlédnout chodbu, předpokoj, pracovnu, ložnici, pánský salon, dámský budoár, jídelnu a koupelnu.

Kavánova galerie

Založena byla roku 1956 u příležitosti nedožitých 90. narozenin Františka Kavána (1866–1941). Malíř se narodil ve Víchovské Lhotě u Jilemnice a rodný kraj zůstal trvale zapsán v jeho duši i díle. V letech 1889–95 studoval na pražské malířské akademii u Julia Mařáka. Pod jeho vedením rychle vyrostl v prvořadého krajináře a většina děl z té doby patří dnes ke zlatému fondu české krajinomalby. Slavný Podmrak malovaný ve Víchovské Lhotě roku 1894 byl o šest let později na Světové výstavě v Paříži oceněn zlatou medailí. Kavánova galerie vlastní přibližně 90 děl tohoto předního českého krajináře.

Kostel sv. Alžběty

Nejstarší doložená stavba v Jilemnici stála v místech dnešního zahradního domku. Gotický kostel pocházející z 2. poloviny 13. století vyhořel v roce 1788, stavba prošla zajímavým historickým a stavebním vývojem, stala se také pohřebištěm některých majitelů panství (Valdštejnové, Harantové).

Jan hrabě Harrach a zahradnictví

V 1. polovině 19. století vznikl na místě kostela sv. Alžběty zahradní domek. Expozice připomíná působení někdejšího majitele panství v oboru zahradnictví (vývoj zámeckého parku, krkonošské zahrádky atd.).

Stálé expozice doplňuje řada výstav a doprovodných akcí.

Zámecký areál

Samotný areál má dlouhou a bohatou historii. Již ve 2. polovině 13. století zde stál gotický kostel svaté Alžběty. Pravděpodobně se zde již tehdy nacházela tvrz patřící Valdštejnům. V písemných pramenech je doložena v roce 1492. V 1. třetině 16. století získali tvrz páni z Újezdce a Kúnic. V 2. polovině 16. století je vystřídali Křinečtí z Ronova, kteří nechali tvrz přestavět na renesanční zámek. V roce 1637 se majiteli stali Harantové z Polžic a Bezdružic, kteří upravili zdejší zámecký park. V roce 1701 zakoupili areál Harrachové, kteří postavili v 1. polovině 18. století barokní pivovar, sýpky a upravili zámek. Po vyhoření kostela svaté Alžběty v roce 1788 postavili na jeho místě v 1. polovině 19. století klasicistní a v areálu přibyla také úřednická budova. Na sklonku 19. století byl zámek přestavěn v neorenesančním slohu a park upraven v anglickém stylu. V roce 1945 byl zámek Harrachům zkonfiskován na základě tzv. Benešových dekretů. Majitelem se stalo město Jilemnice. V současnosti zde sídlí Krkonošské muzeum v Jilemnici a Městská knihovna Jaroslava Havlíčka, část objektů využívá Společenský dům Jilm a Informační centrum mládeže a některé objekty slouží jako sklady a byty.

Partnerem Krkonošského muzea v Jilemnici je město Jilemnice.

Přehled výstav na rok 2023

Výstavní síň v zámku v č. p. 75
do 4. 6. 2023 Ten umí to a ten zas tohle...
17. 6. 2023 – 28. 4. 2024 Ve znamení tří pštrosích per
Erbovní sál v č. p. 1
do 12. 2. 2023 Jemná krása tkaných miniatur
21. 2. – 21. 5. 2023 Zdenko Feyfar – Prchavé okamžiky
27. 5. – 17. 9. 2023 Mistři známkové tvorby
23. 9. – 26. 11. 2023 Jiří Dvořák – fotografie
2. 12. 2023 – 17. 3. 2024 Z historie saní
Výstavní síň v č. p. 1
do 11. 6. 2023 Krakonoš – pán našich hor
24. 6. – 15. 10. 2023 Modrotisk i jinak
Přehled akcí na rok 2023
12. ledna 2023, 17 h  Přednáška: Jana Vojtíšková – Cechy v poddanských městečkách
2. března 2023, 17 h Akce: Pocta Zdenko Feyfarovi
16. března 2023, 17 h Slavnostní odhalení orchestrionu
17. března 2023, 17 h Vzpomínka na Jáchyma Metelku
25. března 2023, 15–17 h Připomenutí 110. výročí úmrtí Bohumila Hanče a Václava Vrbaty
28. března 2023, 17 h Přednáška z cyklu Osobnosti rodu Harrachů:
Ondřej Capoušek – Pod císařským praporem: Kariéra Otty Bedřicha hraběte Harracha v době třicetileté války
6. dubna 2023, 16 h Vzpomínka na Jaroslava Havlíčka
14. dubna 2023, 17 h Beseda s autory knihy Harrachové: Vznešenost zavazuje
26. dubna 2023, 17 h Přednáška z cyklu Osobnosti rodu Harrachů:
Petr Nosek – Navzdory osudu: Vzestupy a pády rodu Harrachů v 17. století.  (Arnošt Vojtěch a Ferdinand Bonaventura z Harrachu)
9. května 2023, 17 h Přednáška z cyklu Osobnosti rodu Harrachů:
Filip Binder – František Arnošt hrabě Harrach: Aristokrat, stavebník, podnikatel a cestovatel v kontextu dějin 19. století
23. května 2023, 17 h Přednáška z cyklu Osobnosti rodu Harrachů:
Jan Luštinec – Poslední Harrachové u nás (Jan Nepomuk, Otto a Antonín z Harrachu)
17. června 2023, 17 h Zámecká noc na téma Harrachové
červenec 2023 Workshop: Modrotisk
(doprovodný program k výstavě Modrotisk i jinak)
srpen 2023 Workshop: Modrotisk
(doprovodný program k výstavě Modrotisk i jinak)
12. září 2023, 17 h Přednáška z cyklu Zámky rodu Harrachů:
Martin Rejman – Zámek Hrádek u Nechanic a Harrachové
26. září 2023, 17 h Přednáška z cyklu Zámky rodu Harrachů:
Markéta Janáková – Zámek Janovice u Rýmařova a Harrachové
17. října 2023, 17 h Přednáška z cyklu Zámky rodu Harrachů:
Lucie Pavelcová – Zámek Velké Meziříčí a Harrachové
31. října 2023, 17 h Přednáška z cyklu Zámky rodu Harrachů:
Jaroslav Zezulčík – Zámek Kunín a Harrachové
9. listopadu 2023, 17 h Přednáška: Jan Žižka – Hospodářské dvory Harrachů

Program akcí v roce 2023 v rámci projektu Harrachové – vznešenost zavazuje (pdf 1,7 MB)

Kontakt:

Kostelní 75
514 01 Jilemnice
telefon: 481 543 041
mobil: +420 737 225 429
e-mail: kmjilemnice(zavináč)krnap.cz

Katalog sbírek krkonošských muzeí