resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonošské muzeum Jilemnice

Najdete jej v budovách neorenesančního zámku, barokního pivovaru a zahradního domku v centru města Jilemnice.

Návštěvní doba
září – červen út–ne 8.00–12.00 13.00–16.00
červenec – srpen út–ne 9.00–12.00 13.00–17.00

Prohlídka trvá 60 – 90 minut, počet osob ve skupině až 45 (s výjimkou mechanického betlému a zámecké expozice), možno procházet i volně bez průvodce.
Prodej suvenýrů a publikací.

Ukázky mechanického betlému Jáchyma Metelky
září – červen 9.00, 10.00, 11.15, 14.00, 15.15
červenec – srpen 10.00, 11.15, 14.00, 15.00, 16.15
Vstupné
plné 80 Kč
zvýhodněné 40 Kč
rodinné 180 Kč
Vstupné na výstavy
plné  40 Kč
zvýhodněné  20 Kč

Zvýhodněné vstupné: děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP
Rodinné vstupné: 2 dospělí a max. 3 děti

Historie

Muzeum bylo založeno v roce 1891 v souvislosti s přípravami na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. Rozhodující zásluhu na jeho vybudování měl ředitel dívčích škol Jáchym Metelka. První expozice se nacházela právě v bývalé dívčí škole, později se muzeum několikrát stěhovalo a od roku 1953 sídlí v zámeckém areálu. V roce 1979 se stalo zařízením Správy Krkonošského národního parku a od roku 2013 je provozováno společně s městem Jilemnice. Expozice jsou umístěny v zámku, bývalém pivovaru a zahradním domku.

Historicko-etnografická expozice

Přibližuje historii západních Krkonoš od velké kolonizace ve 13. století do 20. století a soustřeďuje se na Jilemnici jako přirozené centrum obchodu a řemesel. Unikátní je soubor 33 pohřebních štítů zdejších cechů z 1. poloviny 19. století či lněná příze – 296 metrů ručně předeného vlákna váží pouze 1 gram. V zařízené tkalcovské světnici se nachází také unikátní betlém Jáchyma Metelky z let 1883–1913. Původní mechanismus pohybuje 142 figurkami, které předvádějí 350 druhů pohybů, vše za doprovodu zvukových efektů.

Bílou stopou – kapitoly z dějin českého lyžování do roku 1938

Expozice zachycuje vývoj lyžování od zavedení lyží do českých zemí až do roku 1938. Pozornost je věnována také německému lyžování v Čechách. Vše je zarámováno do evropského kontextu tak, aby dobře vynikla pozice našich lyžařů (českých i německých) v mezinárodních souvislostech. Hodnota expozice spočívá především v tom, že je pestrou mozaikou z dějin lyžování. K nejoblíbenějším exponátům patří mohutné selské saně, dále pak saně rohačky. Velmi cenné jsou samozřejmě nejstarší lyže, jedinečné kolorované snímky z konce 19. století a medaile, jež svou krásou připomínají šperky. Působivé jsou např. figuríny v dobovém lyžařském oblečení. A dalších zajímavostí je opravdu spousta.

V expozici se promítá sedmiminutový němý film z roku 1926, který skvěle zachycuje velké lyžařské závody v Jilemnici. Expozice je umístěna v historicky cenných sálech starého panského pivovaru, jimž současnou podobu na sklonku 19. století vtisknul Jan hrabě Harrach, šlechtic, který do Jilemnice přivezl první lyže.

Ze života českého kavalíra

Zámecká expozice přibližuje rod Harrachů, především Jana Nepomuka hraběte Harracha (1828–1909), který se zasloužil o rozvoj české kultury a hospodářství. Lze si prohlédnout chodbu, předpokoj, pracovnu, ložnici, pánský salon, dámský budoár, jídelnu a koupelnu.

Kavánova galerie

Založena byla roku 1956 u příležitosti nedožitých 90. narozenin Františka Kavána (1866–1941). Malíř se narodil ve Víchovské Lhotě u Jilemnice a rodný kraj zůstal trvale zapsán v jeho duši i díle. V letech 1889–95 studoval na pražské malířské akademii u Julia Mařáka. Pod jeho vedením rychle vyrostl v prvořadého krajináře a většina děl z té doby patří dnes ke zlatému fondu české krajinomalby. Slavný Podmrak malovaný ve Víchovské Lhotě roku 1894 byl o šest let později na Světové výstavě v Paříži oceněn zlatou medailí. Kavánova galerie vlastní přibližně 90 děl tohoto předního českého krajináře.

Kostel sv. Alžběty

Nejstarší doložená stavba v Jilemnici stála v místech dnešního zahradního domku. Gotický kostel pocházející z 2. poloviny 13. století vyhořel v roce 1788, stavba prošla zajímavým historickým a stavebním vývojem, stala se také pohřebištěm některých majitelů panství (Valdštejnové, Harantové).

Jan hrabě Harrach a zahradnictví

V 1. polovině 19. století vznikl na místě kostela sv. Alžběty zahradní domek. Expozice připomíná působení někdejšího majitele panství v oboru zahradnictví (vývoj zámeckého parku, krkonošské zahrádky atd.).

Stálé expozice doplňuje řada výstav a doprovodných akcí.

Zámecký areál

Samotný areál má dlouhou a bohatou historii. Již ve 2. polovině 13. století zde stál gotický kostel svaté Alžběty. Pravděpodobně se zde již tehdy nacházela tvrz patřící Valdštejnům. V písemných pramenech je doložena v roce 1492. V 1. třetině 16. století získali tvrz páni z Újezdce a Kúnic. V 2. polovině 16. století je vystřídali Křinečtí z Ronova, kteří nechali tvrz přestavět na renesanční zámek. V roce 1637 se majiteli stali Harantové z Polžic a Bezdružic, kteří upravili zdejší zámecký park. V roce 1701 zakoupili areál Harrachové, kteří postavili v 1. polovině 18. století barokní pivovar, sýpky a upravili zámek. Po vyhoření kostela svaté Alžběty v roce 1788 postavili na jeho místě v 1. polovině 19. století klasicistní a v areálu přibyla také úřednická budova. Na sklonku 19. století byl zámek přestavěn v neorenesančním slohu a park upraven v anglickém stylu. V roce 1945 byl zámek Harrachům zkonfiskován na základě tzv. Benešových dekretů. Majitelem se stalo město Jilemnice. V současnosti zde sídlí Krkonošské muzeum v Jilemnici a Městská knihovna Jaroslava Havlíčka, část objektů využívá Společenský dům Jilm a Informační centrum mládeže a některé objekty slouží jako sklady a byty.

Partnerem Krkonošského muzea v Jilemnici je město Jilemnice.

Přehled výstav na rok 2022

Výstavní síň v zámku v č. p. 75
do 30. 1. 2022 Perličkové Vánoce
12. 2. – 8. 5. 2022 Grafiky a kresby ze Severočeské sbírky
28. 5. – 13. 11. 2022 Zločin, trest a záhrobí
26. 11. 2022 – 30. 4. 2023 Ten umí to a ten zas tohle...
Erbovní sál v č. p. 1
do 8. 5. 2022 Kouzlo zastaveného času aneb jak se Jilemnice bavila
14. 5. – 4. 9. 2022 Dalibor Matouš – výběr z tvorby
8. 9. – 30. 10. 2022 Josef Jíra – výběr z tvorby
12. 11. 2022 – 12. 2. 2023 Jemná krása tkaných miniatur
Výstavní síň v č. p. 1
do 30. 1. 2022 Půjdem spolu do Betléma
4. 2. 2022 – 11. 6. 2023 Krakonoš – pán našich hor
Přehled akcí na rok 2022
31. 3. 2022, 17 h Daniel Dědovský – Krakonoš a jeho podoby
12. 4. 2022, 17 h Ondřej Vašata – Češi na hřebenech Krkonoš
26. 4. 2022, 17 h Tomáš Korbel – Čeští architekti a stavitelé v 19. století
4. 5. 2022, 17 h Jan Bubal – Geologie Podkrkonoší
31. 5. 2022, 17 h Jiří Padevět – Operace Anthropoid
22. 6. 2022, 17 h Martin Witkowski – Kamenné kříže v Podkrkonoší
15. 9. 2022, 17 h Lenka Patková – Svoboda v umění, umění ve svobodě
20. 9. 2022, 17 h Petr Čornej – Jan Žižka a husitství ve východních Čechách (ČKA Betanie)
12. 10. 2022 Michaela Válková – Historie modrotisku
6. 10. 2022, 17 h Kristina Uhlíková – Konfiskované osudy
7. 12. 2022, 17 h Jan Luštinec – Počátky lyžování v Krkonoších

Kontakt:

Kostelní 75
514 01 Jilemnice
telefon: 481 543 041
mobil: +420 737 225 429
e-mail: kmjilemnice(zavináč)krnap.cz

Katalog sbírek krkonošských muzeí