resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rada KRNAP

Radu Krkonošského národního parku (dále jen „Rada“) zřizuje Správa Krkonošského národního parku (dále jen „Správa1') dle ust. § 20 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon"), jako iniciativní a konzultační orgán pro záležitosti Krkonošského národního parku (dále jen „KRNAP").