resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Záchranná stanice pro handicapované živočichy

Záchranná stanice je zařízena tak, aby v ní mohla být poskytnuta maximální péče prakticky každému zástupci naší fauny.

Záchranná stanice pro handicapované živočichy ve Vrchlabí
Záchranná stanice pro handicapované živočichy ve Vrchlabí

Záchranná stanice přemístěna do montované budovy "Tesko" v klášterní zahradě. Pracovníci přijímají všechna poraněná divoká zvířata vč. ježků. Kontaktním místem je i vrátnice Správy KRNAP, Dobrovského 3, Vrchlabí.

Kontakt – vedoucí záchranné stanice:
Ondřejka Bachtíková
mobil: +420 737 890 559

zastupuje: Julie Mochowá
mobil: +420 737 225 421

Aktuální dění v záchranné stanici:

V útulku nejčastěji pečujeme o tato zvířata: krkavci, netopýr pestrý, potápka roháč, kalous ušatý, čolek horský, káně lesní, lasice kolčava, poštolka obecná, zvonohlík zahradní, vrána obecná, kos černý, pěnkava obecná, drozd zpěvný, rorýs obecný

Trocha historie:

Od června 1997 je ve Vrchlabí otevřen nový útulek pro poraněná či jinak handicapovaná divoká zvířata. Jeho provozovatelem je Správa KRNAP ve Vrchlabí. Úkolem tohoto zařízení je poskytnout poraněným jedincům komplexní ošetření. Uzdravená zvířata jsou vypouštěna zpět do volné přírody.

Útulek je zařízen tak, aby v něm mohla být poskytnuta maximální péče prakticky každému zástupci naší fauny. Dokonce i v případě, že handicap je takový, že toto zvíře nelze vypustit zpět a musí zůstat natrvalo v útulku. Bohužel z kapacitních a hygienických důvodů, zde není možné umístit zatoulané psy a kočky.

Pro zdárné vyléčení je důležité, aby se postižený jedinec dostal do útulku co nejdříve, aby mu mohla být poskytnuta kvalifikovaná pomoc. Spousta zvířat umírá díky lidské lhostejnosti, nevědomosti nebo neodborné péči, a to se netýká jen fyzických poranění, ale hlavně špatného zacházení a krmení, které je zvlášť u mláďat velmi náročné.

Celý proces záchrany daného jedince je velice zdlouhavý. Divoká zvířata se v zajetí těžko adaptují a manipulace s nimi je velmi obtížná. Proto je nutné se okamžitě po nalezení poraněného jedince telefonicky informovat na oddělení ochrany přírody Správy KRNAP, jak správně postupovat a jakou péči nalezenému zvířeti poskytnout, než si ho převezmou pracovníci útulku.