resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Horská chráněná území v měnícím se světě (2013)

Správa Krkonošského národního parku si Vás dovoluje pozvat k účasti na konferenci, která se bude konat u příležitosti 50. výročí vyhlášení prvního českého národního parku.

Hostitelé této konference, pořádané pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky, jsou správy obou Krkonošských národních parků.
 

Místo konání

Konference se bude konat od 21. do 24. května 2013 ve Špindlerově Mlýně (hotel Harmony, http://www.harmonyclub.cz), Česká republika (140 km severně od Prahy).

Cílem konference je prezentace a diskuse současných poznatků o minulých a probíhajících změnách ekosystémů horských území, která jsou vystavena rostoucím tlakům konzumní společnosti. Krkonošský národní park je vynikajícím příkladem evropských středohor, které jsou vhodné pro demonstraci dlouhodobých vědeckých aktivit a širokého využití vědeckých poznatků v ochraně hor.

Témata konference

  • Zkušenosti z posledního půl století, týkající se výzkumu, vědeckých poznatků a řízení horských chráněných území.
  • Nejdůležitější události a poznatky z vědeckého výzkumu v Krkonošském národním parku během posledních padesáti let.
  • Významné změny ve stabilitě a únosnosti současných ekosystémů v evropských středohorách.
  • Zavedení účinných nástrojů řízení v péči o horská chráněná území - možnosti a limity.
  • Postavení, úkoly a aktivity lidí na území obou Krkonošských národních parků a dalších podobných horských chráněných území.
  • Aktuální environmentální konflikty a možná řešení v Krkonošském národním parku.

Pracovním jazykem konference bude angličtina.

Více informací naleznete na: 50years.krnap.cz