resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Konference Hospodářská úprava lesů v ZCHÚ (2011)

Konference je příspěvkem k Mezinárodnímu roku lesů pod osobní záštitou ministra životního prostředí.

29.–30. září 2011 v prostorách ČLA Trutnov

Odborní garanti konference:

Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., děkan fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze
Doc. Ing. Róbert Marušák, PhD., vedoucí katedry hospodářské úpravy lesů FLD ČZU Praha
Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
Doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška, vedoucí oddělení ekologie lesa, VUKOZ, v.v.i., pracoviště Brno
Ing. Jiří Zahradníček, taxátor a specialista na metodu zařízení bohatě strukturovaných lesů
Ing. Martin Černý, CSc., zakladatel a jednatel IFER – ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., tvůrce metod statistické inventarizace lesů, používaných v ČR i jinde ve světě.

Témata konference:

  • Hospodářská úprava lesů ve ZCHÚ z pohledu platné legislativy
  • Metody hospodářské úpravy lesů
  • Výstupy provozní inventarizace a jejich srovnání s LHP
  • Možnosti monitoringu stavu a vývoje lesních ekosystémů

Informace ke stažení: pozvánka (pdf 1 MB), 2. komuniké (pdf 2,8 MB)

Program konference (pdf 229 kB)

Hospodářská úprava lesů ve zvláště chráněných územích – Sborník abstraktů

Kontakt: Ing. Jaroslav Andrle, jandrle(zavináč)krnap.cz, tel.: 737 225 429
                 Ing. Václav Jansa, vjansa(zavináč)krnap.cz, tel.: 605 205 889