resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Konference Morušky (2013)

Konference se koná pravidelně každý rok střídavě na české a polské straně a to na přelomu února a března. Je určena pro studenty, jejíchž výzkum se jakkoliv váže ke Krkonoším. Možná je prezentace i neukončených projektů, jelikož cílem setkání je hlavně interakce mezi studenty navzájem. Jsou zváni i studenti bez příspěvku. Jelikož se konference zúčastní i zahraniční studenti, je nutné mít powerpointovou prezentaci zpracovanou v anglickém jazyce. Vlastní přednes může být v rodném jazyce nebo též v angličtině. Pro posterovou prezentaci není bohužel dostatek prostoru, proto se postery nepřijímají.

Na konferenci budou pozváni i odborníci z různých oblastí krkonošského výzkumu, kteří přednesou své závěry a budou se studenty debatovat na všeliká témata. Připraveny budou též workshopy, soutěž o nejlepší prezentaci a možnost výletů (v případě sněhové pokrývky i běžkařských).
Konference je z velké části hrazena Správou KRNAP a KPN, a proto se neplatí žádný konferenční poplatek, pouze ubytování a strava.

Sborník abstraktů Morušky 2013/Proceedings of abstracts Cloudberry conference 2013

Prezentace Morušky 2013/Presentations of Cloudberry conference 2013