resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše – tundra v srdci Evropy (2016)

Krkonoše – tundra v srdci Evropy…, díky unikátním přírodním podmínkám se v našem nejvyšším pohoří vytvořila a uchovala oblast arkto-alpínské tundry, která je přírodní klenotnicí toho nejcennějšího, s čím se lze v našich horách setkat.

Správa Krkonošského národního parku v současné době realizuje několik projektů podpořených z tzv. norských fondů. Zakončením těchto projektů byla mezinárodní vědecká konference, jejímž tématem byla právě krkonošská tundra.

Konference proběhla ve dvou dnech, přičemž první den byl jednací a druhý den účastníci absolvovali terénní pochůzky. Na konferenci vystoupili jak externí odborníci, tak i pracovníci Správy KRNAP, kteří výše uvedené projekty realizovali. Zakončením jednacího dne pak bylo vystoupení našich partnerů z Norska.

Prezentace ke stažení:

 • Jedinečné postavení Krkonoš v kontinentálním (časo)prostoru (Jan Jeník) – pdf 924 kB
 • Osídlování krkonošské tundry (Jiří Louda) – pdf 1,4 MB
 • Mrazová odolnost alpínských rostlin temperátních hor (Petr Sklenář) – pdf 1,2 MB
 • Monitorování UV slunečního záření v krkonošské tundře (Michal Janouch) – pdf 1,9 MB
 • Problematika výzkumu v Antarktidě – ozonová díra (Sieger, Janouch) – pdf 2,4 MB
 • Česká věda v Arktidě (Elster) – pdf 5,4 MB
 • Arkto-alpínské houby krkonošské tundry (Rostislav Fellner) – pdf 1,6 MB
 • Lišejníky krkonošské tundry (Josef P. Halda) – pdf 7,2 MB
 • Podobnosti Krkonoše a Skandinávie (J. Vaněk, M. Kociánová) – pdf 15 MB
 • V zrcadle severu (Milena Kociánová) – pdf 6,2 MB
 • Kleč, smilka, bříza, jalovec a jejich význam pro pochopení souvislostí (Jan Štursa) – pdf 10,3 MB
 • Ptáci krkonošské tundry (Jiří Flousek) – pdf 1,3 MB
 • Bezobratlí krkonošské tundry – co o nich víme a co bychom o nich chtěli vědět? (Jan Materna, Jan Vaněk) – pdf 6,5 MB
 • Střevlíci arktické tundry Krkonoš (Miroslav Martiš) – pdf 14,4 MB
 • Stabilizace krajinných struktur s důrazem na obnovu vodního režimu (Václav Jansa) – pdf 5,9 MB
 • Jak (ne)pracují naučné stezky? (Michal Skalka) – pdf 3,4 MB
 • Norwegian National Parks – management and activities Krkonose (Magnus Snøtun) – pdf 1,5 MB
 • Nature in Jotunheimen and mountain areas in Norway (Kari Sveen) – pdf 7 MB
 • Jotunheimen, Reinheimen and Breheimen national parks (Anne Silje Berg) – pdf 940 kB
 • Tourism and National Parks (Trygve Snøtun) – pdf 177 MB
 • National parks and protected areas in Iceland (Halddorson) – pdf 7 MB

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (http://www.eeagrants.cz/)