resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Externí aktivity

Odborní pracovníci Správy KRNAP řeší v rámci svého výzkumu Krkonoš nejrůznější problémy. Velkou pomocí je spolupráce s ústavy Akademie věd ČR nebo s vysokými školami, které směřují své výzkumné aktivity právě do Krkonoš a které Správa KRNAP koordinuje dle aktuálních potřeb.

V níže uloženém souboru jsou témata na bakalářské a diplomové práce, které by bylo možné v Krkonoších řešit.

Témata jsou rozdělená na obory:

  • lesní management
  • botanika
  • zoologie
  • hydrobiologie
  • geomorfologie
  • socioekonomická a humánně-geografická témata
  • společenskovědní okruhy

Pracovníci Správy ochotně pomohou jako konzultanti (viz kontakty u jednotlivých okruhů) a pomohou s administrací vyřízení povolení výzkumu v KRNAP.