resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Externí aktivity

Odborní pracovníci Správy KRNAP řeší v rámci svého výzkumu Krkonoš nejrůznější problémy. Velkou pomocí je spolupráce s ústavy Akademie věd ČR nebo s vysokými školami, které směřují své výzkumné aktivity právě do Krkonoš a které Správa KRNAP koordinuje dle aktuálních potřeb.

V níže uloženém souboru jsou témata na (nejen) diplomové práce, které by bylo možné v Krkonoších řešit.

Témata jsou rozdělená na obory:

  • lesní management,
  • botanika,
  • zoologie,
  • geomorfologie,
  • krajinná ekologie
  • turismus a další společenskovědní témata

Pracovníci Správy ochotně pomohou jako konzultanti (viz kontakty u jednotlivých okruhů) a pomohou s administrací vyřízení povolení výzkumu v KRNAP.