resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Publikace a databáze

Koordinaci veškerých výzkumných aktivit, probíhajících na české a polské straně Krkonoš, zajišťují správy obou krkonošských národních parků. Jejich pracovníci evidují a s využitím soudobé technologie GIS a GPS zpracovávají, třídí, archivují a aktualizují veškerá data z inventarizačních, monitorovacích a výzkumných projektů. Příslušné databáze jsou základním podkladem při tvorbě různých koncepčních a prováděcích dokumentů pro lesní hospodářství, ochranu přírody či územní plánování (např. plány péče, lesní hospodářské plány aj.).

Databáze obsahují i přehledy výzkumných projektů, které byly a jsou řešené na území KRNAP a KPN zhruba od poloviny 90. let minulého století. V databázi můžete hledat projekty podle oboru (skupina), podoboru, jména řešitele, organizace nebo podle klíčových slov.

Výsledky a publikace z projektů jsou uložené v archivu Správy KRNAP ve Vrchlabí, na oddělení ochrany přírody  nebo Správy KPN v Jelení Hoře.