resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Publikace a databáze

Koordinaci veškerých výzkumných aktivit, probíhajících na české a polské straně Krkonoš, zajišťují správy obou krkonošských národních parků. Jejich pracovníci evidují a s využitím soudobých technologií GIS a aplikací zpracovávají, třídí, archivují a aktualizují veškerá data z inventarizačních, monitorovacích a výzkumných projektů. Příslušné databáze (botanické, zoologické, klimatologické a další) jsou základním podkladem při tvorbě různých koncepčních a prováděcích dokumentů pro lesní hospodářství, ochranu přírody či územní plánování (např. zásady péče, lesní hospodářské plány aj.).

Databáze obsahují i přehledy výzkumných projektů, které byly a jsou řešené na území KRNAP a KPN zhruba od poloviny 90. let minulého století. V databázi můžete hledat projekty podle oboru (skupina), podoboru, jména řešitele, organizace nebo podle klíčových slov.

Výsledky a publikace z projektů či klasifikační studentské práce jsou uložené v archivu Správy KRNAP ve Vrchlabí, na oddělení ochrany přírody (kontakt: Hana Pelikánová, hpelikanova(a(zavináč)krnap.cz), v knihovně Správy KRNAP (Mgr. Olga Hájková, ohajkova(zavináč)krnap.cz) nebo v archivu Správy KPN v Jelení Hoře.

Vyhledávání v online katalogu knihovny Krkonošského muzea

Přehled současných interních i externích výzkumných aktivit uvádí materiál s názvem Koncepce monitoringu a výzkumu v Krkonošském národním parku (2010–2020). Uvedená koncepce rovněž upozorňuje na prioritní problémy, jejichž poznání by pomohlo při ochraně Krkonoš, a slouží tak i jako nabídka odborných témat potenciálním řešitelům (studentům či vědeckým pracovníkům).

Odborný časopis Opera Corcontica (Krkonošské práce)